3 september 2014
Nieuws & Media

BASF bereidt 150e verjaardag in 2015 voor

  • "We create chemistry" wordt nieuwe claim in BASF-logo
  • Open discussie over toekomstige uitdagingen op vlak van stedelijk wonen, slimme energie en voeding
  • Lancering van het online, interactief platform Creater SpaceTM

Ludwigshafen, Duitsland – 3 september 2014 – BASF introduceert de nieuwe claim “We create chemistry” in haar logo. Deze wijziging in de merkidentiteit benadrukt de manier waarop BASF met klanten en partners samenwerkt en innoveert om tot een duurzame toekomst bij te dragen. De nieuwe claim is gebaseerd op de “We create chemistry”-strategie, die BASF in 2011 lanceerde. “Sinds de start van deze strategie, heeft BASF steeds gefocust op het ontwikkelen van functionele producten en oplossingen voor klanten, die stoelen op intelligente combinaties van chemische verbindingen. Daarom zijn we vandaag klaar om de overstap te maken van de claim ‘The Chemical Company’ naar ‘We create chemistry’. Die nieuwe claim verwijst niet alleen naar chemie als wetenschap, maar ook naar de chemie tussen mensen onderling, die voor BASF en haar merk zo belangrijk is”, verklaart Dr. Kurt Bock, CEO van BASF.

In de loop van 2014 duikt de claim ‘We create chemistry’ enkel op bij activiteiten in het kader van de 150e verjaardag van BASF. Vanaf 1 januari 2015 wordt het nieuwe logo in alle BASF-vestigingen wereldwijd gebruikt. De andere elementen van de huisstijl, zoals de zes bedrijfskleuren, veranderen niet.

Geheel in lijn met de bedrijfsdoelstelling “We create chemistry for a sustainable future”, wil BASF mensen bij elkaar brengen in een proces van co-creatie. Tijdens het jubileumjaar nodigt BASF iedereen uit om samen te werken aan oplossingen voor globale uitdagingen, zoals stedelijk wonen, slimme energie en voeding. Om de discussie hierrond aan te wakkeren, lanceert BASF een online, interactief platform, de Creator Space™, op www.creator-space.basf.com. Daar nodigen we klanten, wetenschappers, het grote publiek en BASF-experten uit om ideeën uit te wisselen.

In 2015 zullen de inzichten en ideeën uit deze online gesprekken de basis vormen voor discussie op verschillende live en virtuele co-creatie-evenementen, die over de hele wereld plaats zullen vinden. We willen het jubileumjaar aangrijpen om innovatie te stimuleren en een duurzame bijdrage te doen aan de samenleving en de activiteiten van BASF.

“Onze 150-jarige geschiedenis toont aan dat chemie een hefboom is voor nieuwe ideeën en oplossingen. Maar innovatie in de 21e eeuw vraagt om nieuwe strategieën en tools, en sociale netwerken zijn een belangrijk deel van die mix. We nodigen daarom iedereen uit om deel te nemen aan de conversatie op de Creator Space™ ”, stelt Kurt Bock.

Jubileumconversaties focussen op 3 thema’s

Tegen 2050 zullen we met meer dan 9 miljard zijn op deze aarde. Alleen innovaties kunnen een antwoord bieden op de behoeften van deze groeiende wereldbevolking op vlak van levenskwaliteit, energie en voeding. BASF heeft daarom drie thema’s geformuleerd waar chemie een belangrijke rol speelt. Die staan tijdens het jubileumjaar centraal.

  • Stedelijk wonen: volgens schattingen woont 70% van de wereldbevolking tegen 2050 in steden. De stedelijke groei gaat gepaard met andere sociale, milieu- en economische uitdagingen, zoals betrouwbare watervoorziening, een duurzaam afvalbeleid, efficiënte en laagdrempelige mobiliteitsoplossingen en huisvesting.
  • Slimme energie: de drastisch stijgende vraag naar energie is een van de meest dringende uitdagingen. In de toekomst vereist ‘slimme energie’ kosten-efficiëntere energievoorziening uit hernieuwbare energiebronnen, zoals zon en wind, meer energie-efficiëntie en een verbeterde opslag en transport van energie.
  • Voeding: een groeiende wereldbevolking heeft een evenredig toenemende hoeveelheid voedsel nodig. Een gezonde en betrouwbare voedselvoorziening is een cruciale uitdaging in de komende decennia. Om eenzijdige voeding en ondervoeding te vermijden, moeten we voedseloverschotten voorkomen, een duurzaam aanbod van voedzame producten verzekeren en de voedselproductie efficiënter maken.

Op de persconferentie van 4 december 2014, licht BASF het programma van het jubileumjaar nader toe. Vanaf dan verschijnen er ook regelmatige updates op de Creator Space online. Een hoogtepunt kunnen we alvast aankondigen: de Anniversary Celebration in Ludwigshafen op 23 april 2015.

Over BASF

Bij BASF creëren wij chemie, en dat doen we al 150 jaar. Onze productportfolio gaat van chemicaliën, kunststoffen, veredelingsproducten en gewasbeschermingsproducten tot olie en gas. Als de wereldwijde nummer 1 in de chemie combineren we economisch succes met milieubewustzijn en sociale verantwoordelijkheid. Via wetenschap en innovatie stellen we onze klanten in zowat alle industrieën in staat om een antwoord te bieden huidige en toekomstige behoeften van de samenleving. Onze producten en oplossingen dragen bij tot het beschermen van natuurlijke rijkdommen, het verzekeren van de voedselvoorziening en de verbetering van de levenskwaliteit. Deze bijdrage vatten we samen in onze  bedrijfsdoelstelling: “We create chemistry for a sustainable future”. BASF haalde in 2013 een omzet van ongeveer €74 miljard en telde aan het eind van datzelfde jaar 112,000 medewerkers wereldwijd. BASF is genoteerd op de aandelenbeurzen van Frankfurt (BAS), Londen (BFA) en Zurich (AN). Meer informatie over BASF vindt u www.basf.com.

Laatste update 3 september 2014