27 februari 2015
Nieuws & Media

BASF verbetert resultaat in 4e kwartaal en voor het jaar 2014

Vierde kwartaal 2014
- Omzet €18,0 miljard (- 0,6%)
- Bedrijfsresultaat (EBIT) voor buitengewone posten €1,5 miljard (+ 2,8%)
- Aanzienlijke stijging van het resultaat in segmenten Chemicals en Agricultural Solutions; significante daling van het resultaat in segment Oil & Gas door lagere olieprijs

Volledig jaar 2014
- Omzet €74,3 miljard (+ 0,5%)
- Bedrijfsresultaat (EBIT) voor buitengewone posten €7,4 miljard (+ 4,0%)
- Winst per aandeel €5,61 (+ 7,5%)
- Voorstel dividend €2,80 (2013: €2,70)

Vooruitzichten 2015: Lichte omzetverhoging verwacht, bedrijfsresultaat (EBIT) voor buitengewone posten waarschijnlijk op niveau van 2014

Ludwigshafen, Duitsland - 27 februari 2015 - "We hebben ons doel voor 2014 bereikt: onze winst is gestegen, ondanks de tegenvallende economische ontwikkelingen in Europa. Er was een winstgevende groei. We hebben onze chemische business versterkt en de marges verbeterd. We hebben onze kosten stevig onder controle. Dit is een uitstekende prestatie van het hele BASF-team", zei Dr. Kurt Bock, voorzitter van de Raad van Bestuur van BASF SE, tijdens de jaarlijkse persconferentie in Ludwigshafen.Voor meer informatie verwijzen wij u naar het volledige persbericht.

OVER BASF
Bij BASF creëren wij chemie. Dat doen we al 150 jaar. Onze productportfolio reikt van chemicaliën, kunststoffen, veredelingsproducten en gewasbeschermingsproducten tot olie en gas. Als wereldwijde nummer 1 in de chemie combineren we economisch succes met milieubewustzijn en sociale verantwoordelijkheidszin. Via wetenschap en innovatie helpen we onze klanten in zowat alle industrieën om antwoorden te bieden op de huidige en toekomstige behoeften van de samenleving. Onze producten en oplossingen dragen bij tot het beschermen van natuurlijke rijkdommen, het verzekeren van de voedselvoorziening en het verbeteren van de levenskwaliteit. Onze bedrijfsdoelstelling: “We create chemistry for a sustainable future” vat dat samen. In 2014 realiseerde BASF een omzet van meer dan €74 miljard. Aan het eind van datzelfde jaar telde de organisatie ongeveer 113.000 medewerkers wereldwijd. BASF is genoteerd op de aandelenbeurzen van Frankfurt (BAS), Londen (BFA) en Zurich (AN). Meer informatie over BASF vindt u op www.basf.com.

Laatste update 27 februari 2015