4 december 2015
Nieuws & Media

BASF Antwerpen viert 10 jaar burenoverleg

Antwerpen, 4 december 2015 - 10 jaar geleden startte BASF Antwerpen met het burenoverleg, een regelmatige en gestructureerde gedachtewisseling tussen omwonenden en de onderneming. Tijdens de jubileumvergadering op vrijdag 4 december 2015 blikte BASF samen met de leden van het burenoverleg terug op de duurzame samenwerking.

Het burenoverleg BASF Antwerpen, afgekort BOB, werd opgericht in 2005 om de open, persoonlijke en directe dialoog te bevorderen tussen BASF en haar buren. Tijdens de bijeenkomsten wordt gesproken over de activiteiten van BASF en hun impact op de omgeving. Het burenoverleg dient ook om signalen uit de buurt op te vangen en hierover informatie te leveren.

Klankbord

22 vaste leden (18 buren, 4 BASF-vertegenwoordigers) wonen 4 keer per jaar een vergadering bij. De leden komen zowel uit de Vlaamse als Nederlandse buurgemeenten. Velen van hen engageren zich in een of meer van de vele verenigingen die onze omgeving rijk is en zijn zo een prima klankbord voor wat leeft in de buurt. Ook de communicatieverantwoordelijken van de meest nabije woonkernen district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Woensdrecht (NL) maken deel uit van het overleg.

Terugblik op realisaties

Op de jubileumvergadering van 4 december blikte het gezelschap terug op de 5 meest besproken thema’s van de afgelopen 10 jaar: economische ontwikkelingen, fakkelactiviteiten, milieu-impact, veiligheid en gezondheid en personeelsbeleid.

Er werd dieper ingegaan op enkele belangrijke realisaties van het burenoverleg, zoals het beperken van de slagschaduw van de windmolens in 2009. In overleg met de buren en BASF deed Electrabel – de eigenaar van de windturbines – toen berekeningen en plaatste ze sensoren op de turbines, die de slagschaduw tot een minimum beperkten. Ook werd er teruggekeken naar de fakkelgeschiedenis van de voorbije 10 jaar, want van de fakkel ondervinden de buren regelmatig impact. Rombout Keldermans, bedrijfsleider van de steamcrackerinstallatie, lichtte toe hoe BASF dankzij een technologische verbetering in 2013 haar fakkelactiviteiten tot een minimum kan beperken bij de opstart van de installatie na een onderhoudsbeurt.

Verder werd de vernieuwde layout van burenmagazine Zij aan zij voorgesteld en bedankte gedelegeerd bestuurder Wouter De Geest de leden uitvoerig voor hun waardevol engagement.

Nieuwe leden

“Wij hopen de dialoog met onze buren nog lange tijd te kunnen voortzetten,” aldus Wouter De Geest. Hij moedigt buurtbewoners ook aan om hun vragen en bezorgdheden te blijven uiten. Deze kunnen steeds op de agenda van het burenoverleg geplaatst worden via de leden van het burenoverleg of via de communicatieverantwoordelijke van BASF. Buurtbewoners die zin hebben om mee in dialoog te gaan en vast deel uit te maken van het burenoverleg, kunnen contact opnemen met lieve.van-hasselt@basf.com.

 

Laatste update 4 december 2015