12 januari 2016
Nieuws & Media

Reactie op artikel in De Tijd op 12 januari 2016

Antwerpen, 12 januari 2016 – In de krant De Tijd van dinsdag 12 januari 2016 lezen wij dat BASF een bedrag van € 200 miljoen zou moeten terugbetalen aan de Belgische staat als gevolg van de uitspraak van de Europese Commissie over de ‘excess profit rulings‘. Dit bedrag is niet correct. De mogelijke bijkomende belastingen voor BASF in België over de relevante periode van 10 jaar zouden in totaal van een beduidend lagere grootorde zijn.

BASF heeft in de voorbije 10 jaar zeer aanzienlijke investeringen gerealiseerd in Antwerpen, die ook een positief effect hebben gehad op de tewerkstelling. Het bedrag dat BASF investeerde en het bedrag dat BASF jaarlijks aan belastingen betaalt, zijn een veelvoud van het mogelijk terug te betalen bedrag.

BASF heeft kennis genomen van de uitspraak van de Europese Commissie en van de eerste reacties van de Belgische regering. Wij volgen de juridische ontwikkelingen en het verdere verloop van de procedures inzake de ‘overwinstrulings’ verder op.

Laatste update 12 januari 2016