25 februari 2016
Nieuws & Media

BASF plant heroriëntering onderzoek inzake plantenbiotechnologie

  • Focus onderzoeksportfolio op projecten met de hoogste zakelijke en technische haalbaarheid
  • Stroomlijning van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten inzake plantenbiotechnologie in Noord-Amerika en Europa

Ludwigshafen, Duitsland – 25 februari 2016 – In het kader van de periodieke beoordeling en herziening van haar portfolio, heeft BASF vandaag haar intentie bekendgemaakt om haar onderzoeksportfolio inzake plantenbiotechnologie te heroriënteren en haar activiteiten in dat domein te herstructureren. Het bedrijf plant haar organisatiestructuur inzake biotechnologisch onderzoek en haar ontwikkelingsnetwerk in Noord-Amerika en Europa aan te passen. Deze heroriëntering heeft echter ook een impact op de tewerkstelling. Ongeveer 350 tewerkstellingsplaatsen zullen worden afgebouwd waarvan 140 in Noord-Amerika en 180 in Europa. Uiteraard engageert BASF zich om voor de betrokken medewerkers de gepaste begeleidingsmaatregelen te voorzien. Het sociaal overleg hierover start vandaag. Bij BASF werken vandaag circa 700 medewerkers in de plantenbiotechnologie.

BASF voorziet om de onderzoekssites in het Research Triangle Park, (North Carolina), USA; Ames (Iowa), USA; Berlijn en Limburgerhof, Duitsland, Nevele (Gent), België en in Brazilië te behouden, maar om de omvang ervan in te krimpen. De testsites in Kekaha (Hawaii), USA en de sites in Indië en Puerto Rico worden gesloten. Er wordt verwacht dat de voorgenomen herstructurering afgerond zal zijn tegen eind 2016.

“We vertrouwen erop dat de heroriëntering van ons plantbiotechnologisch portfolio BASF in staat zal stellen om de onderzoeksprojecten met de beste vooruitzichten succesvol te realiseren. We beëindigen projecten met extreem hoge technische uitdaging, welke significante investeringen in tijd en geld zouden vergen”, zegt Dr. Harald Schwager, lid van de Raad van Bestuur van BASF, verantwoordelijk voor Bioscience Research.

Het onderzoeksportfolio inzake plantenbiotechnologie zal zich voortaan concentreren op veelbelovende projecten inzake herbicidetolerantie en schimmelresistente soja. Het project rond omega-3 vetzuren in canolazaad wordt eveneens verdergezet. Ook de samenwerkingsovereenkomst met Monsanto met betrekking tot opbrengstverhoging en resistentie van maïs en sojabonen, wordt verdergezet. Projecten in fundamenteel onderzoek en primaire ontwikkeling op het vlak van opbrengst en resistentie, inclusief maïs en sojabonen, worden gestroomlijnd. Projecten in verband met verhoging van de opbrengst van rijst evenals schimmelresistentie bij maïs worden stopgezet.

Over BASF

Bij BASF creëren we chemie. Dat doen we al 150 jaar. Onze productportfolio reikt van chemicaliën, kunststoffen, veredelingsproducten en gewasbeschermingsproducten tot olie en gas. Als wereldwijde nummer 1 in de chemie combineren we economisch succes met milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid. Via wetenschap en innovatie helpen we onze klanten in bijna alle sectoren om antwoorden te bieden op de huidige en toekomstige behoeften van de samenleving. Onze producten en oplossingen dragen bij aan het beschermen van natuurlijke rijkdommen, het verzekeren van de voedselvoorziening en het verbeteren van de levenskwaliteit. Die bijdrage hebben we samengevat in onze bedrijfsdoelstelling: “We create chemistry for a sustainable future”. BASF haalde in 2014 een omzet van meer dan € 74 miljard en telde aan het eind van datzelfde jaar ongeveer 113.000 medewerkers. BASF is genoteerd op de aandelenbeurzen van Frankfurt (BAS), Londen (BFA) en Zürich (AN). Meer informatie over BASF vindt u op www.basf.com of www.basf.be.

Laatste update 25 februari 2016