27 februari 2018
Nieuws & Media

Jaarresultaten BASF-groep 2017

Vierde kwartaal 2017:

  • Omzet € 16,1 miljard (plus 8% in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar)
  • Bedrijfsresultaat (EBIT) voor niet -recurrente invloeden € 1,9 miljard (plus 58% in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar)

Volledig jaar 2017:

  • Substantieel meer volume in alle segmenten
  • Winst per aandeel € 6,62 (plus 50%) Gecorrigeerde winst per aandeel € 6,44 (plus 33%)
  • Operating cash flow € 8,8 miljard (plus 14%)
  • Free cash flow € 4,8 miljard (plus 34%)
  • Voorstel dividend boekjaar 2017 € 3,10 (2016: € 3,00)

Vooruitzichten 2018

  • Lichte omzetstijging, voornamelijk door grotere verkoopvolumes
  • Bedrijfsresultaat (EBIT) voor niet recurrente invloeden lichtjes hoger dan in 2017


Na een succesvol 2017, zette BASF het jaar 2018 goed in. “Vorig jaar realiseerden we een significante groei en konden we onze rentabiliteit verder verhogen. Bovendien legden we een belangrijke basis voor de verdere ontwikkeling van onze onderneming – zowel voor medewerkers als voor strategie”, aldus Kurt Bock, voorzitter van de Raad van Bestuur van BASF SE tijdens de persconferentie over de jaarresultaten van BASF SE in Ludwigshafen.

In het vierde kwartaal van 2017 tekende de BASF-groep een omzet op van € 16,1 miljard, een groei van 8% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De prijzen stegen met 9%. De verkoopvolumes stegen met 4%; deze tendens is met uitzondering van Oil & Gas door alle segmenten gedragen. De negatieve effecten van koersschommelingen daarentegen waren significant hoger en deden de omzet met 5% dalen. Het bedrijfsresultaat (EBIT) voor niet-recurrente invloeden bedroeg € 1,9 miljard in het vierde kwartaal, 58% hoger in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De beduidend hogere winst in de segmenten Chemicals, Agricultural Solutions, Oil & Gas en Others compenseerden de lagere winst in de segmenten Functional Materials en Performance Products.

Over BASF

Bij BASF creëren we chemie voor een duurzame toekomst. Wij combineren economisch succes met milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid. De meer dan 115.000 medewerkers van de BASF-groep leveren een bijdrage aan het succes van onze klanten in nagenoeg alle sectoren en bijna alle landen ter wereld. Ons productportfolio is onderverdeeld in vijf segmenten: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions en Oil & Gas. BASF haalde in 2017 een omzet van ongeveer € 64,5 miljard. BASF is genoteerd op de beurzen van Frankfurt (BAS), Londen (BFA) en Zürich (AN). Meer informatie vindt u op www.basf.com.

Laatste update 27 februari 2018