26 februari 2019
Nieuws & Media

Jaarresultaten 2018

Vanochtend maakte BASF de jaarcijfers over 2018 bekend. Zie hieronder een verkorte versie van het persbericht:

 

BASF boekt een lichte stijging in de omzet en een daling van de winst in 2018, voornamelijk als gevolg van lagere bijdragen van Chemicals.

•           Omzet € 62,7 miljard (plus 2%)

•           Bedrijfsresultaat (EBIT) vóór bijzondere posten € 6,4 miljard (minus 17%)

•           Operating cash flow  € 7,9 miljard (minus 10%)

•           Free cash flow € 4 miljard

•           Voorstel dividend boekjaar 2018 € 3,20  (2017: € 3,10)

 

Vooruitzichten 2019:

•           Lichte groei van de omzet verwacht, voornamelijk door hogere verkoopvolumes en portfolio-effecten

•           EBIT vóór bijzondere posten naar verwachting iets boven het niveau van 2018

 

BASF genereerde vorig jaar een omzet van € 62,7 miljard. Dit betekent een stijging van 2% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het bedrijfsresultaat (EBIT) vóór bijzondere posten daalde naar € 6,4 miljard, vergeleken met € 7,6 miljard in het voorgaande jaar. Dit was voornamelijk toe te schrijven aan het segment Chemicals, dat ongeveer tweederde van de totale winstdaling vertegenwoordigde. De isocyanaatmarges daalden scherp in de tweede helft van het jaar. Bovendien waren de marges van de crackers in 2018 in alle regio's lager dan verwacht.

 

Lees hier het volledige persbericht online (EN).

Laatste update 26 februari 2019