2 februari 2022
Nieuws & Media

BASF Antwerpen veroordeelt elke vorm van ongepast gedrag

Gisteren verschenen diverse artikelen in de pers over een ernstig voorval van extreem pestgedrag en fysieke agressie op de site van BASF in Antwerpen.

In het belang van de sereniteit en uit respect voor het slachtoffer en de familie geeft BASF Antwerpen geen inhoudelijk commentaar. BASF Antwerpen betreurt het incident en keurt dergelijk gedrag ten stelligste af. Het voorval staat haaks op de waarden van de onderneming. 

Voor meer informatie verwijzen we naar het nieuwsbericht op de website van BASF Antwerpen.

Laatste update 2 februari 2022