25 mei 2021
Nieuws & Media

BASF en RWE willen samenwerken aan nieuwe technologieën voor klimaatbescherming

  • Groene stroom en innovatieve productietechnologieën kunnen van de chemielocatie Ludwigshafen een 'lighthouse' maken voor klimaatbescherming in de chemische industrie
  • Extra offshore-windmolenpark met een capaciteit van 2 GW zou BASF vanaf 2030 groene stroom leveren voor CO2-vrije productieprocessen
  • Intentieverklaring focust op klimaatneutrale chemische industrie en CO2-vrije waterstof

Vorige week hebben Dr. Martin Brudermüller (BASF) en Dr. Markus Krebber (RWE) in Ludwigshafen, Duitsland, in gezelschap van voorzitter van de Unie van Mijnbouw-, Chemie- en Energiebedrijven
(IG BCE) Michael Vassiliadis, een projectidee gepresenteerd dat laat zien hoe industriële productie duurzaam en toekomstbestendig kan worden. Het project voorziet in een extra offshore-windmolenpark met een capaciteit van 2 gigawatt (GW) om de chemielocatie Ludwigshafen van groene stroom te voorzien en de CO2-vrije productie van waterstof mogelijk te maken. Het is de bedoeling de productieprocessen voor basischemicaliën, die momenteel gebaseerd zijn op fossiele brandstoffen, te elektrificeren.

De lange versie van het persbericht is te vinden onder deze link.