23 februari 2024
Nieuws & Media

Jaarresultaten 2023

BASF's sterke financiële situatie ondersteunt het voorgestelde stabiele dividend van €3,40 per aandeel voor het boekjaar 2023.

  • EBITDA vóór bijzondere posten: €7,7 miljard (min 28,7 procent)
  • Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van €8,1 miljard (plus 5,2 procent);
    vrije kasstroom van €2,7 miljard (min 18,5 procent)

Vooruitzichten 2024:

  • EBITDA voor speciale items van tussen €8,0 miljard en €8,6 miljard verwacht
  • Vrije kasstroom tussen €0,1 miljard en €0,6 miljard verwacht door tijdelijk hogere investeringen
  • Verder programma aangekondigd voor locatie Ludwigshafen, gericht op jaarlijkse kostenbesparingen van €1 miljard tegen het einde van 2026

In een marktomgeving die gekenmerkt wordt door economische onzekerheid, rapporteerde de BASF-groep een omzet van €68,9 miljard in het boekjaar 2023, vergeleken met €87,3 miljard in het voorgaande jaar. Deze omzetontwikkeling werd voornamelijk veroorzaakt door aanzienlijk lagere prijzen en volumes. Vooral de lagere grondstofprijzen leidden tot lagere prijzen in bijna alle segmenten. De verkoopvolumes daalden in alle segmenten als gevolg van de zwakke vraag van veel klantsectoren. Desondanks toonde BASF economische kracht met kasstromen uit bedrijfsactiviteiten die jaar op jaar met 5,2 procent stegen tot €8,1 miljard. Het bedrijf had op 19 januari 2024 al voorlopige cijfers bekendgemaakt voor het volledige jaar 2023. Vandaag presenteerden Dr. Martin Brudermüller, voorzitter van de raad van bestuur van BASF, en Dr. Dirk Elvermann, Chief Financial Officer, de bedrijfsontwikkeling voor 2023 in detail en kondigden ze een aanvullend programma aan voor de vestiging in Ludwigshafen met extra jaarlijkse kostenbesparingen van €1 miljard tegen het einde van 2026. Dit komt bovenop het bestaande kostenbesparingsprogramma in niet-productie-eenheden met een focus op Europa en de aanpassing van de productiestructuren in Ludwigshafen.

BASF Groep vooruitzichten voor 2024

BASF verwacht dat de zwakte in het wereldwijde economische momentum van 2023 zich in 2024 zal voortzetten. De wereldwijde economische groei zal naar verwachting pas later in het jaar iets versnellen, wat betekent dat BASF verwacht dat de wereldeconomie in 2024 in totaal met 2,3 procent zal groeien (2023: plus 2,6 procent). In Europa blijven de relatief hoge energieprijzen en ongunstige randvoorwaarden voor industriële waardecreatie de economische ontwikkeling afremmen.

BASF gaat er ook van uit dat de wereldwijde industriële productie in totaal waarschijnlijk met 2,2 procent zal toenemen (2023: plus 1,4 procent). De wereldwijde chemische productie zal in 2024 naar verwachting sneller groeien, met 2,7 procent (2023: plus 1,7 procent). Dit zal voornamelijk worden gedreven door de verwachte groei in de Chinese chemische industrie. De planning van BASF gaat uit van een gemiddelde olieprijs van 80 dollar voor een vat ruwe Brent en een wisselkoers van 1,10 dollar per euro.

De EBITDA van de BASF-groep voor speciale items zal naar verwachting stijgen naar €8,0 miljard tot €8,6 miljard in 2024 (2023: €7,7 miljard). BASF voorspelt dat de vrije kasstroom van de BASF-groep tussen € 0,1 miljard en € 0,6 miljard zal bedragen (2023: € 2,7 miljard). Dit is gebaseerd op verwachte kasstromen uit bedrijfsactiviteiten van €6,6 miljard tot €7,1 miljard, minus verwachte betalingen voor materiële en immateriële vaste activa van €6,5 miljard. De hoge investering gerelateerde kasuitstroom is voornamelijk te wijten aan investeringen in de nieuwe Verbund-vestiging in China, die hun absolute piek zullen bereiken in 2024 en vervolgens zullen afnemen in de daaropvolgende jaren.

De CO2-uitstoot zal in 2024 naar verwachting tussen 16,7 miljoen ton en 17,7 miljoen ton liggen (2023: 16,9 miljoen ton). Vergeleken met het voorgaande jaar verwacht het bedrijf extra emissies door hogere productievolumes op basis van een stijgende vraag. BASF zal deze stijging tegengaan met gerichte maatregelen om de uitstoot te verminderen, zoals het verhogen van de energie-efficiëntie en het optimaliseren van processen, evenals het voortzetten van de verschuiving naar elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen.

Klik hier voor het originele persbericht (EN).

Laatste update 23 februari 2024