België
Producten

Toegewijd aan uw succes

Het Chemicals-segment richt zich op het behoud en de ontwikkeling van BASF’s Productieverbund. Ons unieke Verbund-systeem van sterk geïntegreerde productiesites biedt aanzienlijke concurrentievoordelen. De belangrijkste factoren die bijdragen tot het succes van dit segment zijn operationele en technologische uitmuntendheid, schaaleffecten, integratie en beschikbaarheid van grondstoffen, betrouwbare logistiek aan lage kosten en een verminderde complexiteit.

Tussenproducten

De BASF-groep ontwikkelt, produceert en commercialiseert over de hele wereld ongeveer 700 tussenproducten. De belangrijkste productgroepen van deze divisie zijn aminen, diolen, polyalcoholen, zuren en gespecialiseerde chemicaliën. Tussenproducten worden bijvoorbeeld gebruikt als startstof voor coatings, kunststoffen, farmaceutische producten, textielvezels, reinigingsmiddelen en gewasbeschermingsproducten. Innovatieve tussenproducten van BASF dragen bij aan de verbetering van de eigenschappen van het eindproduct en aan de efficiëntie van het productieproces.

Monomeren

De Monomers-divisie levert een brede waaier aan monomeren in grote volumes, basispolymeren en anorganische chemicaliën. De belangrijkste producten zijn MDI (methyleendifenyldi-isocyanaat), TDI (tolueendi-isocyanaat), caprolactam, adipinezuur, polyamide 6 en 6,6, ammoniak, salpeterzuur, zwavel- en chloorhoudende producten, anorganische zouten, ureum, melamine, lijmen en impregnerende harsen evenals gespecialiseerde chemicaliën zoals elektronische materialen.

Petrochemische stoffen

Door het stoomkraken van nafta of aardgas worden producten als ethyleen, propyleen, butadieen en benzeen vervaardigd. Op basis van deze stoffen produceren we alcoholen, solventen en weekmakers voor de chemische en kunststoffenindustrie. Alkyleenoxiden en glycolen zijn de basisstoffen voor reinigingsmiddelen en voor de auto-, verpakkings- en textielindustrie. Acrylmonomeren worden gebruikt voor de productie van verfstoffen, coatings en cosmetica, en voor het vervaardigen van chemicaliën voor oliewinning, voor de bouw en voor de papiersector. Met het oog op specifieke klantennoden kunnen onze gespecialiseerde monomeren perfect worden ingepast in de waardeketen voor acrylaten en methacrylaten.

Katalysatoren

Chemicaliën worden mogelijk gemaakt dankzij katalysatoren. Onze katalysatoren vormen een essentieel en strategisch onderdeel van de chemische verwerkingstechnologie. Katalyse is een proces waarbij de snelheid van een chemische reactie wordt verhoogd door een specifieke combinatie van katalysatoren. Elke heterogene katalysator hoort specifiek bij een gegeven proces en kan worden aangepast om bepaalde vooraf gedefinieerde eindresultaten te bieden: reactie- of processnelheid, verbeterde producteigenschappen en de selectiviteit van eindproducten. De juiste katalysator kiezen voor een proces is een doorslaggevende factor voor het al dan niet slagen ervan. Katalysatoren spelen een cruciale rol in 90% van alle commercieel geproduceerde chemische producten.

Algemene verkoopvoorwaarden