BASF Antwerpen

Geschiedenis

2022 BASF bouwt een nieuwe world-scale productie-installatie voor alkylethanolamines (AEOA) in Antwerpen. Na de voorziene opstart in 2024, zal BASF haar jaarlijkse globale productiecapaciteit van alkylethanolamines zien toenemen tot meer dan 140 000 ton per jaar.

2021 | BASF en Vattenfall sluiten een akkoord voor de verkoop van 49,5% van het offshore windpark Hollandse Kust Zuid. Vanaf 2023 zal Holland Kust Zuid de volledige energiebevoorrading voorzien van de site in Antwerpen.

2020 | BASF en Evides Industriewater tekenen langdurige samenwerking die o.a. bestaat uit het ontwerp en de bouw van een nieuwe deminwaterfabriek en de levering van de juiste hoeveelheden voedingswater. 

2019 | Samen met acht toonaangevende spelers uit het havengebied bundelt BASF Antwerpen haar krachten om de technische en economische haalbaarheid van CO2-infrastructuur in de haven te onderzoeken.

BASF breidt haar geïntegreerd complex voor ethyleenoxide en derivaten op de Verbundsite van Antwerpen fors uit.

2015 | BASF plant een grote investering in een baanbrekende technologie voor superabsorberende polymeren. De plant in Antwerpen wordt als eerste uitgebreid en aangepast om dit innovatieve product SAVIVATM te maken.

2014 | BASF viert haar 50e verjaardag in Antwerpen en doet dat samen met haar (oud-) medewerkers, omgeving en andere stakeholders. BASF sluit een overeenkomst met Stad Antwerpen, ‘Elementen voor talenten’. Hiermee engageert de onderneming zich ertoe om in de volgende jaren verschillende vormings- en onderwijsprojecten voor jongeren te ondersteunen, zowel inhoudelijk als financieel.

2012 | BASF beslist om een extractie-installatie voor butadieen te bouwen op de Antwerpse site.

2011 | BASF verkoopt haar meststoffenactiviteiten aan de Russische meststoffenproducent EuroChem. Ook geeft de Europese Commissie BASF en INEOS groen licht voor de oprichting van de joint venture Styrolution. De Antwerpse installaties die styreenkunststoffen produceren en verladen, stappen mee in deze joint venture. In 2014 zal BASF haar aandelen in Styrolution verkopen aan INEOS.

2009 | In maart neemt BASF Antwerpen een nieuwe terminal in gebruik voor binnenscheepvaart. Diezelfde maand start ze de bouw van Combinant, een multimodale weg-/spoorterminal in samenwerking met de Zwitserse treinoperator Hupac en Inter Ferry Boats (IFB), een dochteronderneming van de NMBS.  

2006 | BASF investeert € 1 miljard in de Antwerpse site. Het programma start op in 2006 en loopt tot 2008.

1999 | Solvay en BASF bundelen hun PVC- en PVDC-activiteiten in de joint venture Solvin GmbH und Co. KG (75% Solvay N.V. Brussel, 25% BASF-eigendom).  

 

1990 | De zeer belangrijke investering in een steamcracker van wereldklasse, wordt aangekondigd. Deze installatie wordt het nieuwe kloppende hart van BASF Antwerpen. Later in de jaren ’90 volgen stroomafwaarts in de productieketen verschillende andere installaties: de polyisobuteen-, de acrylzuur-, de superabsorber­- en de propyleenoxide-installatie.

1989 | De BASF-groep kondigt de bouw aan van een ammoniakinstallatie in Antwerpen.

1987 | Het startschot voor de uitbreiding van de activiteiten in Antwerpen wordt gegeven. De MDI-installatie wordt uitgebreid. In aanloop daarvan worden een derde salpeterzuurinstallatie, een tweede waterstof/CO-installatie en een tweede nitrobenzeen- en aniline-installatie gebouwd.

1980 | BASF Antwerpen neemt haar biologische waterzuiveringsinstallatie in dienst. Ze is daarmee een van de eerste bedrijven in de haven van Antwerpen die industrieel afvalwater op biologische wijze zuivert.

1979 | De tweede olieschok zorgt dat investeringsbudgetten worden teruggeschroefd. In de daaropvolgende jaren zullen enkele installaties tijdelijk of zelfs definitief sluiten. De wegblijvende investeringen geeft de onderneming een impuls om bestaande processen energie-efficiënter te maken.

1976 | Het productenpallet van BASF Antwerpen wordt uitgebreid met kleinschaligere installaties voor gespecialiseerde chemicaliën, die op dat moment minder conjuctuurgevoelig zijn.

1975 | Ondanks de oliecrisis beslist BASF om te blijven investeren in een beperkt aantal belangrijke opportuniteiten, zoals de bouw van een eerste MDI-installatie start. MDI is een van de voornaamste component in polyurethaanschuimen. De capaciteit wordt snel uitgebreid. Er volgen ook investeringen in installaties voor gespecialiseerde chemicaliën.

 

1967 | De eerste fabrieken starten op. Zij produceren salpeterzuur, fosforzuur en zwavelzuur, voorproducten nodig voor de productie van de kunstmeststof Nitrophoska.

1965 | De bouw van de nieuwe site in Antwerpen begint in de herfst. De fabriek wordt opgebouwd naar het model van de hoofdzetel in Ludwigshafen. Dankzij de “Verbund”-structuur kreeg duurzaam ondernemen al van bij de start concreet vorm.

1964 | In 1964 beslist BASF om een nieuwe fabriek op te richten in Antwerpen en trekt daarvoor de som van 200 miljoen Duitse Mark uit. Op 10 december 1964 wordt BASF Antwerpen NV officieel opgericht als volwaardige BASF-dochteronderneming.

Video: duik mee in de geschiedenis van meer dan 50 jaar BASF Antwerpen.