BASF Antwerpen

Partners op de site

Op de terreinen van BASF Antwerpen zijn ook andere ondernemingen actief. Deze bedrijven zijn sterk ingebonden in onze bedrijfsprocessen en beschouwen we daarom als ‘strategische partners’.

air_liquide_jupiter1.JPG

BASF en Air liquide werken al 45 jaar nauw samen in Antwerpen. De installaties op de site van BASF zijn een belangrijke productiesite voor Air Liquide, met één van de grootste luchtscheidingsinstallatie ter wereld voor de productie van stikstof (N2), zuurstof (O2) en argon en twee productie-installaties voor waterstof (H2) en koolmonoxide (CO). Air Liquide blijft ook investeren in de site in Antwerpen. De laatste grote investering gebeurde in 2015: de bouw van een tweede productie-eenheid voor koolmonoxide (CO).

Het grootste deel van de industriële gassen zijn bestemd voor een betrouwbare levering aan BASF. De installaties in Antwerpen zijn ook één van de aanleverbronnen van het Air Liquide pijpleidingen-netwerk dat nijverheden in de hele Benelux van industriële gassen voorziet. De installaties worden door specialisten van Air Liquide geopereerd.  

Website: www.airliquide-benelux.com

 

Combinant.jpg

Combinant (Combined Terminal Antwerp) is een open access spoorterminal voor intermodaal transport. Door de centrale ligging in de Antwerpse haven en de samenwerking met diverse treinoperatoren biedt Combinant een uitgebreid Europees treinnetwerk aan. Combinant werd opgericht als joint venture tussen BASF, Hupac en Hoyer met steun van Europa en de Vlaamse Overheid. Door een deel van het transport over de weg te verplaatsen naar het spoor wordt het milieu minder belast.

 

Combinant in cijfers:

  • 5 treinsporen
  • 3 portaalkranen
  • 1 reach stacker
  • 10 tot 12 treinen per dag
  • 140.000 containermoves per jaar
  • 30 tot 40 arbeidsplaatsen
     

Website: www.combinant.be

ANTWERPEN 2050 - Clubhuis Royal Yacht Club van België - Thonetlaan, 133 - FEDGOV: Lancering van het tweede speciaalbier van journalist Patrick Van Gompel i.a.v. onder meer burgemeester Bart De Wever, minister Kris Peeters en staatssecretaris Philippe De Backer 
China Ambassadeur: Qu Xing
( presscontact: Van Gompel Patrick - +32 486 22 68 74 - patrick.vangompel@telenet.be )

© michel@wiegandt.be

EuroChem is een van 's werelds toonaangevende producenten van minerale meststoffen. De wereldbevolking groeit, de vraag naar voedsel neemt elke dag toe. 50% van de wereldbevolking leeft dankzij het gebruik van minerale meststoffen.

Met een team van zo’n 400 medewerkers produceert EuroChem Antwerpen jaarlijks ca. 1 miljoen ton enkelvoudige stikstofmeststoffen en ca. 1,2 miljoen ton samengestelde NPK-meststoffen, die voornamelijk via het water (binnen-of zeeschip, containers) en in beperkte mate per vrachtwagen vertrekken naar klanten in alle windstreken.

Met deze productiecapaciteit is EuroChem Antwerpen een belangrijke productiesite binnen de internationale EuroChem groep. De minerale meststoffenproductie in Antwerpen werd oorspronkelijk gestart in 1967 en werd op 1 april 2012 overgenomen door de EuroChem groep. De strategie van de groep is gestoeld op een doorgedreven verticale integratie. Vertrekkend van de toegang tot eigen grondstoffen (ammoniak, fosfaaterts, kali-erts), over productie tot logistiek en verkoop in eigen beheer, houdt EuroChem zijn kostenbasis op een laag niveau. Op deze manier groeit EuroChem snel uit tot een wereldspeler binnen de minerale meststoffensector.

Sinds de acquisitie van de Antwerpse installaties werden er reeds een groot aantal duurzaamheidsprojecten gerealiseerd. Zo werden de lachgasemissies met 50% gereduceerd en lopen er momenteel enkele grote investeringsprojecten om de emissie van ammoniak en stof verder te reduceren. Daarnaast bezit EuroChem Antwerpen een erkende CCU-technologie (“Carbon Capture and Usage”) waarbij ca. 130.000 ton/jaar CO2  als grondstof wordt ingezet. 

Website: www.eurochemgroup.com

Evides Industriewater.jpg

Evides Industriewater is onderdeel van Evides, de leverancier van drinkwater in Zeeland. Sinds de oprichting in 2004 heeft Evides Industriewater zich ontwikkeld tot een toonaangevende leverancier van waterdiensten aan de industrie in de Benelux en Duitsland.

Evides Industriewater is sterk in maatwerk. Specifieke vragen vereisen specifieke oplossingen. Evides Industriewater levert diverse kwaliteiten proceswater: van voorgezuiverd oppervlaktewater tot hoogwaardig gedemineraliseerd proceswater. Deze verschillende soorten water worden gebruikt voor uiteenlopende toepassingen in de chemische en petrochemische industrie, de energiesector en de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Daarnaast is Evides specialist op het gebied van afvalwaterzuivering.

Website: www.evides.nl/industriewater

 

INOVYN is sinds juli 2016 een onderdeel van Brits chemiebedrijf INEOS, gericht op chloorvinylactiviteiten. Dit bedrijf is een PVC-producent dat zich situeert in de top drie op de wereldmarkt.

INOVYN's portfolio bestaat uit een uitgebreid gamma producten waarvoor het marktleider is, gegroepeerd rond organochloorderivaten, chlooralkali, vinylsoorten voor algemene toepassingen en vinylspecialiteiten. Het jaarlijks productievolume bedraagt meer dan 40 miljoen ton.

In de haven van Antwerpen heeft de chemische cluster INOVYN twee sites voor chlooralkali- producten :

  • INOVYN Belgium NV in Zandvliet met als hoofdproduct dichloorethaan
  • INOVYN Manufacturing Belgium NV in Lillo met hoofdproducten chloor en loog


Website: www.inovyn.com

Solvay Zandvliet Laadstation.jpg

Op de site van BASF Antwerpen bevindt zich de waterstofperoxide megaplant van de joint venture BASF Interox H2O2 Production NV tussen BASF en Solvay Chimie. De plant wordt geopereerd door Solvay Chimie. Naast deze installatie opereert Solvay Chimie ook een waterstofperoxide concentratie-eenheid op de site.

Website: www.solvay.com

styrolution.JPG

INEOS Styrolution Belgium ging in 2011 van start als een belangrijke vestiging binnen de Styrolution-groep, een joint venture tussen BASF en INEOS. Sinds eind 2014 maakt INEOS Styrolution 100% deel uit van INEOS. INEOS Styrolution is wereldleider in de markt van de styreen- kunststoffen. In Antwerpen werken ongeveer 350 eigen medewerkers en worden in 4 worldscale bedrijven de grondstoffen ethylbenzeen en styreen en de kunststoffen ABS, Polystyreen en Styrolux® geproduceerd.

Website: www.styrolution.com

zandvliet power.JPG

Zandvliet Power NV werd opgericht in 2002 en is een 50/50 joint venture tussen Electrabel en BASF Antwerpen. In de installatie wordt aardgas omgezet in elektriciteit en stoom volgens het principe van een STEG-centrale (SToom En Gasturbine). De centrale wordt uitgebaat en onderhouden door Electrabel.