BASF Antwerpen

Burenoverleg

Regelmatig komen we samen met een vaste groep buurtbewoners en spreken we over de activiteiten van BASF en hun impact op de omgeving. 

 

Het Burenoverleg van BASF Antwerpen (afgekort: BOB) is een geregelde en gestructureerde gedachtewisseling tussen de onderneming en haar omwonenden. Ze bevordert een directe, persoonlijke en open dialoog. Het doel van het burenoverleg is om buren te informeren over het beleid en de activiteiten van BASF, maar ook ook om signalen uit de buurt op te vangen en hierover informatie te leveren.

 

Het burenoverleg telt ongeveer 25 leden. Het bestaat uit vertegenwoordigers uit de verschillende buurgemeenten en 5 vaste vertegenwoordigers van BASF Antwerpen.

 

Tijdens de vergaderingen komen allerlei thema's aan bod.

  • Veiligheid, gezondheid en milieu
  • Crisismanagement en -communicatie
  • Financiële resultaten en investeringsprojecten
  • Personeelsbeleid
  • Partners op de site
  • BASF in de media
  • ...


Wil je graag een thema op de agenda plaatsen? Aarzel dan niet om BASF of een van de leden van het burenoverleg te contacteren.

Infolijn buren
Infolijn buren
24/7 bereikbaar
Communicatiedienst
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium