17 juni 2020
BASF Antwerpen

essenscia: chemie-industrie loopt voorop in energie- en klimaattransitie

Sectorfederatie essenscia reageert op een rapport van drie NGO's waarin industriebedrijven een gebrek aan duurzaamheid verweten wordt.

De chemiesector maakt de essentiële materialen die noodzakelijk zijn voor een klimaatvriendelijke economie en samenleving en is al jaren een internationale voorloper voor meer energie-efficiëntie en minder CO2-uitstoot. Het gezamenlijke rapport dat de organisaties Arbeid en Milieu, Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace op 17 juni hebben uitgebracht, mist elementaire economische logica, gaat voorbij aan de globale context van de klimaatuitdaging en veegt de vele vrijwillige initiatieven en engagementen van de sector moedwillig onder de mat. Sectorfederatie essenscia betreurt dit ten zeerste omdat iedereen uiteindelijk hetzelfde doel deelt.

Want wat is de kern van de zaak? De klimaattransitie zal niet lukken zonder de producten uit de chemiesector die aan het begin staat van talrijke industriële waardeketens en zo ook heel wat andere sectoren helpt vergroenen. Die visie wordt gedeeld door de Europese Commissie die de chemie-industrie een spelbepalende rol toebedeelt in haar klimaatbeleid. De sector steunt de ambitie van het klimaatakkoord van Parijs en voegt al decennia de daad bij het woord.

Tussen 1995 en 2015 is de uitstoot van broeikasgassen in de Belgische chemie en life sciences sector gehalveerd. Nog beter doen is een gigantische uitdaging die heel wat innovatie en investeringen vergt. Maar de sector neemt in Vlaanderen en België voluit zijn verantwoordelijkheid. Zo onderzoeken consortia van chemiebedrijven in de havens van Antwerpen en Gent de aanleg van infrastructuur voor de opvang, opslag en hergebruik van CO2. Het grootste industriële stoomnetwerk van Europa dat groene warmte levert aan chemiebedrijven? Ook dat ligt in Vlaanderen.

"Van milieuorganisaties die het klimaatbeleid nauwgezet opvolgen zou je mogen verwachten dat ze beter op de hoogte zijn van alle inspanningen die de Belgische industrie doet. Van het Moonshot-innovatieprogramma dat in samenwerking met de Vlaamse universiteiten en wetenschappelijke instellingen doorbraaktechnologieën voor een klimaatneutrale industrie moet opleveren, tot de oprichting van BlueChem, een incubator voor innovaties in duurzame chemie en circulaire economie die uniek is in Europa. Dergelijke innovaties zijn natuurlijk werk van lange adem, maar je kan moeilijk ontkennen dat de chemie het voortouw neemt in de industriële transitie", zegt Els Brouwers, Hoofd energie, klimaat en economie bij essenscia.

De steunmaatregelen die de milieuorganisaties bekritiseren passen in een beleid om de internationale concurrentiekracht van onze economie op peil te houden en zijn gelijkaardig aan wat andere landen doen. Dit maakt ook het aantrekken van nieuwe  investeringen mogelijk, met de bijhorende jobs en welvaart, die er net voor zorgen dat de chemie in ons land produceert met de modernste en meest milieuvriendelijke installaties. De chemie en life sciences - goed voor een derde van de Belgische export - is meer dan ooit de locomotief van onze economie en bedrijven uit de sector innoveren volop voor een duurzame toekomst. In plaats van frontale aanvallen met een populistische teneur zouden milieuorganisaties deze toekomstgerichte sector dan ook beter beschouwen als een belangrijke bondgenoot in de internationale aanpak van de klimaatuitdaging. Wij staan alvast open voor een constructieve dialoog op basis van de fundamentele basisprincipes van duurzaamheid: een evenwichtige en elkaar versterkende balans tussen mens, milieu en economische voorspoed.

Infolijn buren
Infolijn buren
24/7 bereikbaar
Communicatiedienst
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium
Laatste update 17 juni 2020