18 augustus 2022
BASF Antwerpen

BASF Antwerpen slachtoffer van fraude door onderaannemer

Een bezoek van de sociale inspectie bracht aan het licht dat een onderaannemer doelbewust sociale documenten van haar buitenlandse contractormedewerkers heeft vervalst.

Op 17 augustus bezochten arbeidsinspecteurs van de Vlaamse overheid de site van BASF Antwerpen. Onderwerp van het onderzoek waren buitenlandse contractormedewerkers die via één specifieke onderaannemer op dat moment werkzaamheden uitvoerden op de site van BASF Antwerpen. Tijdens dit onderzoek werden we in kennis gesteld door de arbeidsinspecteurs dat de sociale documenten van deze buitenlandse contractormedewerkers door de onderaannemer waren vervalst, wat neerkomt op illegale tewerkstelling door deze onderaannemer. 

BASF Antwerpen verleent alle mogelijke medewerking aan het onderzoek, temeer omdat er een duidelijk en solide contractorenproces wordt gehanteerd net om dergelijke feiten te vermijden. Tegenover doelbewuste fraude staat BASF Antwerpen echter machteloos. BASF Antwerpen heeft met onmiddellijke ingang deze onderaannemer de toegang tot onze site ontzegd, en beraadt zich als mede-benadeelde van deze fraude over mogelijke juridische stappen.

 

Fanny Heyndrickx
Fanny Heyndrickx
Head of Communications
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium
Laatste update 8 juni 2020