16 juni 2022
BASF Antwerpen

Duurzame deminwaterfabriek van BASF Antwerpen en Evides Industriewater officieel in gebruik

Jan Remeysen, Voorzitter van de Directieraad van BASF Antwerpen en Annette Ottolini, algemeen directeur van Evides Waterbedrijf hebben vandaag officieel de nieuwe, duurzame deminwaterfabriek op de site van BASF Antwerpen geopend en daarmee het startsein gegeven voor de ingebruikname. Deminwater wordt gebruikt voor toepassingen waarvoor water van de hoogste kwaliteit vereist is, bijvoorbeeld voor de productie van stoom.

Jan Remeysen, CEO BASF Antwerpen: "Als duurzame speler wil BASF op verantwoorde wijze omgaan met de inzet van water in haar industriële toepassingen. Voor de bouw van deze nieuwe deminwaterinstallatie hebben we samen met Evides een mooi innovatief traject afgelegd. Met deze realisatie zetten we opnieuw een grote stap in ons duurzaam watermanagement."

Annette Ottolini, algemeen directeur Evides Waterbedrijf: "Wij zijn blij met de goede, strategische samenwerking met BASF. BASF en Evides hebben eenzelfde visie op duurzaamheid en dat is terug te zien in de nieuwe deminwaterfabriek. Ik ben er trots op dat, ondanks corona, de nieuwe fabriek binnen de planning en in eigen beheer is gerealiseerd."

 

Samenwerking

In september 2020 tekenden BASF en Evides Industriewater (EIW) een nieuwe, uitgebreide overeenkomst tot strategische samenwerking. Deze overeenkomst bestaat o.a. uit het ontwerp en de bouw van een nieuwe deminwaterfabriek en de levering van de juiste hoeveelheden voedingswater. De fabriek vervangt de huidige BASF-installatie. Daarmee is EIW de waterpartner voor BASF Antwerpen en verzorgt ze de volledige productie en levering van deminwater.

Evides heeft de nieuwe fabriek in nauwe samenspraak met BASF Antwerpen ontworpen, gebouwd en in bedrijf genomen. Er is gezamenlijk afgestemd hoe de nieuwe deminwaterfabriek optimaal kon worden geïntegreerd in het complexe warmte- en productie-verbund van de BASF-site in Antwerpen. Uitgangpunten hierbij waren onder andere duurzaam watermanagement en energieverbruik, waarbij in nauwe samenwerking wordt gekeken naar mogelijkheden tot verdere optimalisatie.

 

Hergebruik van water en warmte

BASF Antwerpen blijft met de ingebruikname van deze fabriek duurzaam watermanagement toepassen. Zo is BASF al in 1995 gestart met hergebruik van geschikte interne waterstromen als voedingswater voor de deminproductie. Ook Evides Industriewater streeft naar hergebruik en duurzaam water- en energiegebruik en dat komt tot uiting in de nieuwe installatie:  

  • Condensaat van stoom afkomstig uit een specifieke installatie wordt hergebruikt als voedingswater in het deminproces;
  • de volledige deminwaterproductie draait op groene stroom;
  • er wordt restwarmte gebruikt voor het opwarmen van voedingswater;
  • er zijn minder chemicaliën nodig bij de zuivering naar deminwater;

Daarbij is de installatie geschikt om in de toekomst andere waterbronnen te kunnen inzetten. Bovendien verkennen we momenteel diverse mogelijkheden om meer hergebruik te realiseren, zodat we een verdere reductie van de waterfootprint kunnen bereiken.

Met deze nieuwe en duurzame deminwaterfabriek is de waterlevering voor de komende decennia gegarandeerd en zetten BASF en EIW een forse stap in het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen.

 

Over BASF Antwerpen

Meer dan 50 jaar geleden vestigde BASF zich in de haven van Antwerpen. De site groeide intussen uit tot het grootste geïntegreerde productiecentrum in België en het op een na grootste van de BASF-groep wereldwijd. Op de site werken meer dan 3000 medewerkers en staan een vijftigtal productie-installaties. Het productenpalet van BASF Antwerpen omvat basischemie en gespecialiseerde chemicaliën, kunststoffen en voorproducten, veredelingsproducten en anorganica. De producten van BASF Antwerpen worden verder ingezet in nagenoeg alle verwerkende sectoren, zoals de auto-industrie, de bouwsector, productie van papier, lederwaren en sportartikelen, alsook de textiel, voeding- en farmaceutische sectoren. Daarbij streeft BASF er al sinds haar pioniersjaren in Antwerpen naar om de balans te vinden tussen economische, ecologische en sociale behoeften van de samenleving.

Communicatiedienst
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium
Laatste update 16 juni 2022