19 november 2020
BASF Antwerpen

Fakkelactiviteit en scheepsverlading bij tankpark van BASF Antwerpen

Omwille van een afstelling (werken en onderhoud aan een installatie), gecombineerd met een scheepsverlading bij het tankpark van BASF Antwerpen, is er mogelijks sinds de nacht van 18 op 19 november geluidsoverlast in de dorpen Zandvliet en Berendrecht. Verwachting is dat er nog tot 24 november gefakkeld zal worden, maar dat de geluidssterkte minder zal zijn.

Omwille van een afstelling (werken en onderhoud) aan één van de installaties op de site van BASF Antwerpen, fakkelen we bij het tankpark, aan de overkant van het dok ten opzichte van Zandvliet. Bovendien is er sinds 19 november een scheepsverlading bezig die ook geluid genereert. De combinatie van deze twee activiteiten zorgt voor een gecumuleerde geluidsoverlast. Daarom hebben we enkele maatregelen genomen waardoor de geluidscumulatie niet meer zal voorkomen, hoewel er nog wel gefakkeld kan worden. De verwachting is dat het fakkelen kan duren tot en met 24 november. BASF verontschuldigt zich bij de buren voor de mogelijke hinder en blijft alles in het werk stellen om de hinder tot een minimum te beperken.

Infolijn buren
Infolijn buren
24/7 bereikbaar
Communicatiedienst
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium
Laatste update 19 november 2020