29 september 2020
BASF Antwerpen

BASF en Evides Industriewater tekenen langdurige samenwerking

Antwerpen, 29 september 2020 – Maandag 28 september tekenden Jan Remeysen, CEO van BASF Antwerpen en Annette Ottolini, algemeen directeur van Evides Waterbedrijf een overeenkomst voor de levering van industriewater. Jan Remeysen, CEO BASF: “We werken al jaren naar tevredenheid samen. Evides levert al 10 jaar proceswater en een deel van het gedemineraliseerd water (‘demiwater’). Dat geeft ons vertrouwen voor deze nieuwe langdurige samenwerking waarbij Evides eveneens een nieuwe demiwaterinstallatie zal bouwen op de site in Antwerpen.” 

Strategische samenwerking

“Wij zijn blij met het vertrouwen dat BASF heeft,” vertelt Annette Ottolini. “Door continue de juiste hoeveelheid en kwaliteit aan proces- en demiwater te leveren ontzorgen wij BASF. Daardoor kan BASF zich nog meer richten op hun corebusiness. We zijn niet alleen toeleverancier, maar ook strategische samenwerkingspartner.”

Duurzaamheid

Als tweede grootste vestiging is de site in Antwerpen al sinds enkele jaren sterk betrokken bij de ambitie van de BASF-groep om uiterlijk in 2030 duurzaam watermanagement toe te passen op haar grote ‘Verbundsites’ en op alle vestigingen in waterstressgebieden. BASF baseert zich daarvoor op de ‘European Water Stewardship’ standaard, die uitgaat van vier principes: gebruik maken van een duurzame wateronttrekking, verzekeren van een goede waterkwaliteit, behoud van beschermde gebieden, alsook continu verbeteren van de processen.

Samen met Evides Industriewater zet BASF Antwerpen deze principes verder om in de realiteit.

Beide bedrijven gaan aan de slag met onderzoek naar verdere mogelijkheden voor procesoptimalisaties en hergebruik van water. Deze samenwerking draagt voor BASF ook bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Evidesondertekening.jpg
Communicatiedienst
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium
Laatste update 29 september 2020