14 september 2022
BASF Antwerpen

Mogelijke geluidshinder door werkzaamheden haven BASF Antwerpen

Begin oktober 2022 starten er verscheidene werkzaamheden aan de haven van BASF. Deze brengen mogelijk geluidshinder met zich mee in de omgeving van Zandvliet. Er wordt gewerkt op weekdagen tijdens de daguren.

Tijdens de eerste fase zullen er tril- en heiwerken plaatsvinden voor de bouw van een nieuwe combiwand met laadplatform. Om de stabiliteit van het laadplatform te garanderen, zullen er palen in de grond worden geklopt of geheid. Dit brengt enige geluidshinder met zich mee voor de directe omgeving van de site. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken zal er uitsluitend gewerkt worden op weekdagen en dit tijdens de daguren, nl. na 7 uur ’s morgens en tot maximaal 20 uur ’s avonds. De werken duren uiterlijk tot eind februari 2023. Tijdens de kerstperiode zullen er geen werkzaamheden plaatsvinden. 

 

In een tweede fase vinden er renovatiewerken plaats aan de reeds bestaande kaaimuren op de site. Deze werken starten begin maart 2023. Ook hier zal BASF het nodige doen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Zo zal er uitsluitend gewerkt worden op weekdagen en dit tijdens de daguren.

 

BASF verontschuldigt zich bij voorbaat voor de eventuele hinder. Bij vragen of opmerkingen kunnen buren steeds contact opnemen via het gratis BASF-infonummer (00800 22 73 46 36) of mailen naar communicatiedienst@basf.com.

Infolijn buren
Infolijn buren
24/7 bereikbaar
Communicatiedienst
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium
Laatste update 14 september 2022