4 december 2023
BASF Antwerpen

Onvoorziene fakkelactiviteit BASF Antwerpen

Antwerpen, 04/12/2023 | Vandaag omstreeks 21:30 uur heeft er zich een technische storing voorgedaan bij BASF Antwerpen met fakkelactiviteit tot gevolg.

Het fakkelen kan mogelijk licht- en geluidhinder veroorzaken bij de buren in de omgeving van Stabroek, Zandvliet en Berendrecht, alsook Woensdrecht en Reimerswael.

 

BASF verontschuldigt zich bij de buren voor de mogelijke hinder en stelt alles in het werk om deze tot een minimum te beperken.

 

Fakkelen is een normale veiligheidsprocedure bij een storing of onderhoud. Het is nodig om de procesgassen op een veilige en milieuverantwoorde manier te evacueren uit de installatie. Het verbranden van de gassen via een fakkel voorkomt dat er schadelijke stoffen in de atmosfeer en het milieu belanden. Bij het fakkelen wordt stoom toegevoegd om een zo goed mogelijke verbranding te waarborgen en roetvorming te vermijden. Na de verbranding blijft enkel CO2 en water over. Het proces is veilig, maar brengt licht- en geluidhinder met zich mee. 

 

Meer informatie en updates zullen verschijnen op de website en op de Twitteraccount van BASF Antwerpen. Op de burenpagina’s vindt u het antwoord op enkele veel gestelde vragen over fakkelen. U kan ook contact opnemen via e-mail of telefoneren naar het gratis nummer 00800 22 73 46 36.

 

04 december - 21u30

Door een storing in het proces van een productie-installatie is er verhoogde fakkelactiviteit waar te nemen. Het fakkelen kan geluids- en lichthinder veroorzaken, maar is nodig om bij storingen op een veilige en milieuvriendelijke manier restproduct uit de installatie te halen.

Sowieso stelt men alles in het werk de omgevingshinder te beperken. We verontschuldigen ons voor de overlast en houden u verder op de hoogte.

 

Update 05 december - 11u00

De storing bij de Steamcracker is momenteel opgelost en de installatie wordt terug opgestart. Dit gaat echter geleidelijk aan waardoor de fakkelactiviteit wel verminderd is, maar ook nog regelmatig waargenomen kan worden.

Uiteraard doet men er alles aan om de omgevingshinder hierdoor tot een minimum te beperken. 

 

Update 07 december - 13u30

De situatie bij de steamcracker is intussen genormaliseerd. Hierdoor wordt ook geen verdere fakkelactiviteit verwacht.

Infolijn buren
Infolijn buren
24/7 bereikbaar
Communicatiedienst
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium
Laatste update 4 december 2023