1 februari 2024
BASF Antwerpen

Protestacties rondom BASF Antwerpen - Bereikbaarheid

Sinds woensdagavond 31 januari, voeren landbouwers protestacties aan de Noordlandbrug en het sluizencomplex Zandvliet-Berendrecht waardoor het verkeer van en naar de site bemoeilijkt is. 

UPDATE 02/02/2024 | 14u30

De situatie rond BASF is onder controle  en de site is opnieuw bereikbaar is voor alle verkeer via de Noordlandbrug en het sluizencomplex Zandvliet-Berendrecht.

 

UPDATE 02/02/2024 | 13u37

Er zijn positieve ontwikkelingen wb de bereikbaarheid van BASF via de A12. De A12 zelf is nog steeds afgesloten, maar de parallelweg die start aan afrit 11 Zandvliet is vrijgemaakt voor alle verkeer. Ook de oprit richting Nederland komende van de Noordlandbrug is opnieuw open.

 

UPDATE 02/02/2024 | 05u20

De site is via het afrittencomplex van de A12 in Zandvliet moeilijk tot niet toegankelijk. Het verkeer kan best via de Tijsmanstunnel en de sluizen van en naar de site rijden. De lokale wegen en Noordlandbrug zelf zijn wel open.

Politie vraagt om de afritten Zandvliet en Berendrecht te mijden.

We volgen de situatie verder op. 

 

UPDATE 01/02/2024 | 21u52

De blokkade van de Beverentunnel (R2) is intussen opgeheven en toegang richting de site verloopt vlot. We volgen de situatie op de voet. 

 

UPDATE 01/02/2024 | 17u13

De situatie rondom de site is opnieuw onder controle, alle protestacties zijn opgeheven. De noordlandbrug en het sluizencomplex Zandvliet-Berendrecht zijn opnieuw vrijgegeven voor alle verkeer. Er zijn op dit ogenblik dan ook geen bijzondere thuiswerk aanbevelingen meer.

We volgen de situatie van dichtbij op en sturen een update indien er nieuwe ontwikkelingen zijn.

 

UPDATE 01/02/2024 | 16u25

De blokkade aan de Noordlandbrug is ondertussen volledig opgeheven. De doorgang is opnieuw vrijgegeven voor alle verkeer: personenwagens, fietsers, bussen en vrachtverkeer.

Het sluizencomplex Zandvliet-Berendrecht is nog steeds volledig afgesloten voor wagens én fietsers.

 

Meer info over de situatie in haven van Antwerpen en Zeebrugge vind je op de website van de Port of Antwerp-Bruges.

Infopagina Port of Antwerp-Bruges

 

ORIGINEEL BERICHT

Momenteel is het sluizencomplex Berendrecht-Zandvliet nog steeds volledig afgesloten voor alle verkeer.
 

Aan de Noordlandbrug staat een filterblokkade met protesterende landbouwers. Volgens de laatste info van de politie worden personenwagens en bussen wel doorgelaten. Neem afrit 11 Zandvliet en hou uiterst rechts richting Ossendrecht/Zandvliet. De politie houdt vrachtverkeer van het afrittencomplex weg. Fietsverkeer via de Noordlandbrug is nog steeds mogelijk.
 

Gelet op de huidige situatie, raden we aan dat wie zinvol van thuis uit kan werken, dit ook doet.
 

Updates volgen via dit nieuwsbericht, alsook de gebruikelijke interne communicatiekanalen.

Communicatiedienst
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium
Infolijn buren
Infolijn buren
24/7 bereikbaar
Laatste update 1 februari 2024