BASF Antwerpen

Kwaliteit, Welzijns- en Milieubeleid

BASF Antwerpen voert een geïntegreerd beleid dat continu streeft naar optimalisatie van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, energie-efficiëntie en leefmilieu. Ons Kwaliteit-, Welzijns-, en Milieubeleid (KWM) is een integraal deel van alle aspecten van onze activiteiten.

Beautiful rural scene of dewy spring field on sunrise

Concreet doen wij daar bij BASF Antwerpen het volgende voor:

  • Wij zorgen dat alle nodige informatie en middelen beschikbaar zijn binnen de organisatie zodat iedereen binnen zijn rol en verantwoordelijkheid kan bijdragen aan het geïntegreerde KWM-beleid.
  • Wij stimuleren onze medewerkers, contractoren en strategische partners om actief bij te dragen tot het continu verbeteren van onze KWM-prestaties.
  • Wij voldoen aan alle van toepassing zijnde wettelijke en andere eisen die de onderneming onderschrijft met betrekking tot alle aspecten van milieu, veiligheid en gezondheid.
  • Wij zorgen ervoor dat in de afdelings- en bedrijfsdoelstellingen acties ter verbetering van onze KWM-prestaties aan bod komen.
  • Wij documenteren de relevante procedures en afspraken in het KWM-systeem waardoor deze kenbaar worden gemaakt binnen heel de organisatie.
  • Wij beoordelen en auditeren onze prestaties op regelmatige tijdstippen en werken het systeem waar nodig bij.
  • Wij onderschrijven volledig de Responsible Care code en de daaruit voortvloeiende globale richtlijnen zoals onderschreven en opgelegd door de BASF-groep.

BASF Antwerpen beschikt bovendien over de certificaten ISO 9001, ISO 14001 en ISO 50001, die aantonen dat het kwaliteitsmanagement, milieumanagement en energiemanagement voldoen aan de eisen van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie.