BASF Antwerpen

Productieverbund

De productie-installaties op de site van BASF Antwerpen zijn sterk geïntegreerd met elkaar. We noemen het ons 'productieverbund'.

Dit betekent dat alle productiestappen, van grondstof tot eindproduct, zich in elkaars buurt bevinden. Nevenproducten van het ene proces zetten we in als grondstof voor een ander proces. Installaties zijn met elkaar verbonden via een ingenieus netwerk van pijpleidingen.

De voordelen?

  • Minder transport nodig
  • Nevenproducten worden zinvol gebruikt in een ander proces
  • Minder impact op het milieu
  • Platform om kennis te delen
infographic_vannaftatotluier1.jpg

Van Nafta tot luiers: een mooi voorbeeld van ons productieverbund

Stap 1

Nafta, een oliederivaat dat van de petroleummaatschappijen komt, wordt als grondstof geleverd per zeeschip of via internationale pijpleidingen.

Stap 2

Onze grootste installatie, de steamcracker, kraakt deze grondstof in de basisbouwstenen van de chemie, zoals ethyleen, propyleen en benzeen.

Stap 3

De afgescheiden propyleen gaat via pijpleidingen naar onze acrylzuurinstallatie en wordt daar omgezet tot acrylaten.

Stap 4

Opnieuw voert een pijpleiding het ‘zuivere’ acrylzuur naar een naburige installatie, waar het reageert met natronloog en zo polymeriseert tot ultrafijne korreltjes.

Stap 5

Deze korreltjes hebben de eigenschap veel meer water te kunnen absorberen dan hun eigen gewicht. Dat is dan de actieve stof die onze klanten verwerken in bijvoorbeeld babyluiers.