Antwerpen

Veiligheid

Op de productiesite van BASF Antwerpen is veiligheid zonder twijfel topprioriteit. Medewerkers, partners, contractoren, bezoekers … BASF betrekt iedereen bij haar veiligheidsbeleid.

Het vermijden van incidenten staat voorop. Om blijvend te verbeteren, houden we vijf zaken voor ogen.

  1. Met stip op één staat procesveiligheid. Het bedrijven, stilleggen en opstarten van productie-installaties moet foutloos kunnen gebeuren.
  2. We besteden veel aandacht aan risico- en incidentenanalyses. Elke taak wordt vooraf grondig voorbereid en geanalyseerd.
  3. We werken dag na dag aan een veiligheidscultuur. Leiderschap, belonen, positief corrigeren en correcte sancties zorgen voor de dagelijkse beleving van veiligheid.
  4. We betrekken onze partners en contractoren. We organiseren audits voor de toewijzing van opdrachten, zorgen voor begeleiding bij de start van de werken en betrekken hen bij onze veiligheidscampagnes.
  5. We evalueren onze veiligheidsprestaties via de SPI of de Safety Performance Index. Deze set van indicatoren stelt ons in staat om ons veiligheidsbeleid breder te evalueren dan enkel via ongevallenstatistieken.
Rampenoefening BASf 
met Turbo en civiele bescherming

© Michel@wiegandt.be
www.michelwiegandt.be 
Michel Wiegandt: 0475/48 07 43

Interventiedienst is binnen 2 minuten ter plaatse

De nadruk ligt op het voorkomen van incidenten. Indien er zich toch een voordoet, moet dat op de meest snelle en efficiënte wijze bestreden worden, met juist opgeleide en getrainde mensen en met het beste materiaal. Onze interventiedienst beschikt daarover. Ze zet haar kennis en materieel ook in ter ondersteuning van lokale hulpdiensten indien daarom gevraagd wordt.

verkeersveiligheid.JPG

Veiligheid stopt niet aan de sitegrens

Veilig verkeer ligt BASF nauw aan het hart. Gemiddeld 1 op 200 werknemers per jaar raakt betrokken bij een ongeval tijdens het woon-werkverkeer. We werken aan verkeersveiligheid via sensibiliseringsacties en informatiecampagnes. We moedigen medewerkers aan om voor hun woon-werkverkeer de BASF-bus te gebruiken. Dat is nog steeds de veiligste manier om je van en naar het werk te verplaatsen, zo blijkt uit onze ongevalscijfers.