BASF Antwerpen

Samenwerking & projecten

Via samenwerkingsverbanden met overheden, kennisinstituten en andere organisaties, delen we kennis en ervaring in allerlei domeinen. We dragen ook graag een steentje bij aan maatschappelijk waardevolle projecten.