BASF Antwerpen

AquaSPICE

BASF Antwerpen is een van de partners van AquaSPICE, een Europees onderzoeksproject voor haalbaarheidsstudies rond duurzaam watergebruik.

AquaSPICE wil werk maken van efficiënt, circulair watergebruik in de Europese procesindustrie. 

Doelen

Gedurende 4 jaar bundelen 29 partners in 12 Europese landen hun krachten om verschillende studies op te zetten. Het onderzoek valt uiteen in vier grote clusters:

  • het gebruik van alternatieve waterbronnen;
  • de verdere reductie van industrieel watergebruik;
  • behandeling en hergebruik van water;
  • waterverliezen verminderen of terugwinnen.
4 clusters.png

Case studies

landen.png
AquaSPICE zet samen met haar partners projecten op in zes Europese landen.

In België lopen twee projecten in het Antwerpse havengebied.

Voor het eerste project (i.s.m. Water-link, VITO, BASF) ligt de focus op het meten van de waterkwaliteit in de Antwerpse haven en het Albertkanaal en de analyse van de daaruit verworven data. Zo wil men

  • inzicht verwerven in de vraag hoeveel en welk water best geschikt is voor welke toepassing (de juiste kwaliteit voor de juiste toepassing);
  • onderzoeken welke alternatieve watervoorraden aangesproken kunnen worden voor industrieel gebruik (koel- en proceswater);
  • scenario’s ontwikkelen om de effecten van klimaatveranderingen op het beschikbare water het hoofd te bieden (verzouting, waterschaarste …).

Bij het tweede project (i.s.m. BASF, UGent, Engie/Laborelec) ligt de focus op hergebruik van water en koelwater. Eén luik evalueert de effecten van verhoogde recirculatie van koelwater en onderzoekt de gevolgen op langere termijn voor de installatie waar dit toegepast wordt. Een ander luik legt zich toe op kosteneffectieve behandelingen voor hergebruik van water. Concreet worden enerzijds RO-concentraat uit onze nieuwe productie-installatie voor gedemineraliseerd water en anderzijds procescondensaatstromen en processtromen uit een crackerinstallatie bekeken. Beide installaties bevinden zich op de site van BASF Antwerpen.

 

Financiering
Het project ontvangt subsidies van het ‘European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme’.

 

Meer informatie
Op de website van AquaSPICE vind je meer informatie over het project. Je kan je ook abonneren op een nieuwsbrief.

vlag-europa.jpg