BASF België
BASF Antwerpen

Smart Tooling

BASF is een van de partners in het project Smart Tooling, een grensoverschrijdend onderzoek naar innovaties in de context van technisch onderhoud.

In de procesindustrie draaien machines non-stop. Minitueus onderhoud is daarom een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering, zeker vanwege de steeds strenger wordende regels op gebied van veiligheid en milieu.

Doel van het project

KicMPi ontwikkelt samen met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland innovatieve robotica toepassingen voor maintenance in de procesindustrie.

Deze prototypes van robots en tools moeten het onderhoud in de procesindustrie veiliger, goedkoper, schoner en efficiënter maken. De ontwikkeling gebeurt in zes tot acht op te richten innovatieclusters via samenwerking met kennisinstellingen en twee grote spelers in de proces industrie.

De kennisinstellingen ondersteunen de ontwikkeling van prototypes, en asset owners (eigenaren van de installaties in de procesindustrie) bieden een reële testomgeving.

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan zo'n 50 concrete robottoepassingen. Hiervoor zoekt Smart Tooling KMO/MKB bedrijven die in samenwerking met kennisinstellingen technologische oplossingen ontwikkelen:

  • 8 service providers (grote ondernemingen of KMO/MKB) in het onderhoud van procesindustrie worden als projectpartner light ingeschakeld voor het faciliteren van onderzoek en testen bij asset owners. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 270.000, waarvan 40% gesubsidieerd wordt.
  • 16 KMO/MKB bedrijven worden als projectpartner light ingeschakeld voor de daadwerkelijke ontwikkeling, engineering en bouw van prototypes/proofs of concept. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 1.400.000, waarvan 50% gesubsidieerd wordt.
  • 32 ondernemingen worden actief betrokken in de innovatieclusters, maar krijgen geen geldelijke steun.

Deelprojecten in het Smart Tooling project

Inspectie

Inspecties in vaten

Om inspecties in een tank te kunnen uitvoeren, zal een lichtere ‘crawler’ worden ontwikkeld. Belangrijk is dat deze opereert in en rondom vloeistoffen, zoals chemisch actieve stoffen en hoge temperaturen en drukken. Universiteit Gent werkt hierbij samen met VTEC en P. de Boevere B.V. (Serenity) om software en sensoriek te ontwikkelen. ID Tech focust zich op de ontwikkeling van de robot.

Naast deze partners delen ook Accerion en Nobleo de benodigde ervaring in het project. Zij leveren een bijdrage vanuit een input rondom plaatsbepaling en navigatie.

Inspecties in leidingen

Om inspectie in leidingen te kunnen uitvoeren, zal een snake robot worden ingezet. Universiteit Twente is momenteel bezig met de verdere uitbouw van de snake robot. Zij zijn begonnen met het onderzoeken van de aanpak van robot autonomie. Opeenvolgend wordt er gewerkt aan een redesign van een robot software framework voor meer flexibiliteit, en betere uitbreidingsmogelijkheden voor sensoren en autonomie en de implementatie hiervan.

Exrobotics B.V. (Improvia) construeren, bouwen en testen op basis van het basisontwerp van de Snakerobot van Universiteit Twente een robuust prototype. Het te ontwikkelen prototype zal van besturingssoftware worden voorzien.

Dit project is gefinancierd door het Europese Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, een grens-overschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling.