BASF Antwerpen

Belintra

Vanuit haar expertise in gevaarlijke stoffen komt de interventiedienst van BASF Antwerpen soms tussen bij eventuele ongevallen tijdens het transport van chemische producten in België. Dit gebeurt in het kader van Belintra, een samenwerkingsovereenkomst tussen de Belgische federale overheid en essenscia, de federatie van de chemische industrie, kunststoffen en life sciences.

Rampenoefening BASf 
met Turbo en civiele bescherming

© Michel@wiegandt.be
www.michelwiegandt.be 
Michel Wiegandt: 0475/48 07 43

Belintra, dat opgericht werd in 1998, voorziet dat de overheden, de brandweer en de Civiele Bescherming bij incidenten met gevaarlijke producten 24u/24 en 7d/7 beroep kunnen doen op de expertise van deskundigen uit de chemiesector. Deze bijstandsovereenkomst kwam tot stand dankzij de financiering van het Seveso-fonds.

Via twee nationale coördinatiecentra – BASF Antwerpen voor Nederlandstalige oproepen en Solvay voor Franstalige oproepen – schakelt Belintra een netwerk in van specialisten uit een veertigtal ondernemingen die deskundige bijstand bieden bij duizenden vooraf opgelijste gevaarlijke stoffen. Naargelang de ernst van het incident kan het gaan om telefonische bijstand, het sturen van een expert ter plaatse of de effectieve inzet van de Belintra-interventiedienst met gespecialiseerd materiaal.

'We zien het als onze plicht om bij incidenten onze ruime expertise en knowhow in te zetten voor het algemeen belang, en dit met de juist opgeleide en getrainde specialisten die over het best beschikbare materiaal kunnen beschikken. Daarom investeerden we recent in een nieuwe alarmcentrale, een vernieuwd crisiscentrum en moderne interventiewagens die kunnen ingezet worden over het ganse Belgische grondgebied," zei Wouter De Geest, CEO van BASF Antwerpen, bij de vernieuwing van het contract in juni 2015.