BASF Antwerpen

Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal fonds Vlaanderen subsidieert BASF Antwerpen voor opleidingen die sterk bijdragen tot de ontwikkeling en inzetbaarheid van werknemers.

esf_logo_1.jpg

ESF

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF organisaties om innoverend en transnationaal te werken.

Opleidingssteun aan BASF Antwerpen

De Europese Unie en de Vlaamse overheid maken kapitaal vrij waardoor BASF via het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heel wat opleidingen kan organiseren. Het gaat om sociale vaardigheden, ontwikkeling van kerncompetenties, taalvaardigheid en basisvaardigheden met betrekking tot verbeterings- en veranderingsprojecten. Zo dragen we bij tot de kansen en ontwikkeling van nieuwe medewerkers, maar versterken we ook de toekomstige inzetbaarheid van al onze medewerkers in een steeds veranderende en dynamische werkomgeving.