BASF Antwerpen

Duurzaam ondernemen

BASF Antwerpen streeft naar duurzame oplossingen voor de toekomst. Zowel onze klimaatambitie en milieu-thema’s, alsook de veiligheid, gezondheid en diversiteit van onze medewerkers, en ons maatschappelijk engagement pakken wij duurzaam aan.

 

BASF Antwerpen zet maximaal in op duurzaamheid en circulariteit:

 • Duurzame infrastructuur voor duurzame utilities (warmte, water, stroom, CO2, industriële gassen, …)
 • Maximale energie-integratie en energie-efficiëntie
 • Inzet van ‘Best Beschikbare Technieken’ voor efficiënte inzet van grondstoffen en om emissies maximaal te vermijden
 • Maximaal hergebruik van onze materiaalstromen (producten, afvalstoffen, water, utilities, verpakkingen, …)
 • Ondersteunen van de groepsdoelstelling op vlak van ChemCycling (250 000 ton gerecycleerde grondstoffen tegen 2025)
 • Duurzame aankopen
 • Duurzaam Supply Chain management (zoals het vervoer van onze goederen)

Meer info over circulaire economie


 

Elke dag is een “perfecte” dag voor iedereen, zowel op vlak van veiligheid als gezondheid van onze medewerkers en contractoren via:

 

Wij gaan in co-creatie met onze omgeving:

 • Open dialoog met onze buren tijdens het burenoverleg
 • Sociaal engagement door verschillende maatschappelijke initiatieven
 • Met oog voor natuur (Groot Buitenschoor via Natuurpunt)
 • We versterken elkaar door samenwerking (met kennisinstellingen, ondernemersnetwerken, Port of Antwerp & Bruges)
 • Transparante relatie met overheden en ngo’s
 • We zetten in op duurzame mobiliteit (bus, carpooling, fietslease, deelfietsen, elektrische wagens) en vervoer van onze goederen (modal split)