België
Over ons

De watervoorraad maximaliseren

Tegen 2025 zal naar schatting de helft van de wereldbevolking geen toegang hebben tot veilig drinkwater. Een pijnlijke zaak, zeker als je weet dat twee derde van onze planeet uit water bestaat. Chemie kan die trend helpen ombuigen. We hebben Sokalan® ontwikkeld, een dispergeermiddel dat de vorming van aanslag tegengaat. Dit betekent dat ontziltingsinstallaties langer kunnen draaien en zo een maximum aan drinkbaar water kunnen produceren. Als zout water onze dorst kan lessen, dan is dat omdat we bij BASF chemie creëren. Ontdek meer (EN)

Werken voor Water

Het Maloti-Drakensberg Park voorziet Zuid-Afrika in 40% van zijn oppervlaktewater. Maar die watervoorraad wordt ernstig bedreigd door bodemerosie, veroorzaakt door overbegrazing. Enkele jaren terug startte de BASF Stiftung, samen met het VN Milieuprogramma en gesteund door BASF Zuid-Afrika, een project om de plaatselijke bevolking te helpen die watervoorraad te beschermen. Ze slaagden erin om langetermijnoplossingen uit te werken om het waterpeil te handhaven en de waterkwaliteit te controleren. Niet alleen door fondsen te leveren, maar ook door hun expertise te delen.

Achter de schermen

We nemen je mee achter de schermen van onze nieuwste film, ter plaatse geregisseerd door Miles Goodall. Die belicht de watervoorraadactiviteiten van het project dat door de BASF Stiftung en het VN Milieuprogramma werd opgezet.

Meer over Werken voor Water

De watervoorraad van Zuid-Afrika is kwetsbaar, want amper 8% van het grondgebied levert er 50% van het water aan. Als die 8% dan bedreigd wordt, heeft Zuid-Afrika een ernstig probleem. Dat is precies wat er nu gebeurt in het Maloti-Drakensberg Park, dat in zijn eentje instaat voor 40% van het Zuid-Afrikaanse water.

Bodemerosie vormt een ernstige bedreiging voor de watervoorraad, niet alleen voor de onmiddellijke omgeving, maar ook voor het hele land. Daarom sloegen de BASF Stiftung, het VN Milieuprogramma en het Departement Milieuzaken van de Republiek Zuid-Afrika de handen in elkaar om duizenden mensen toegang tot zuiver drinkwater te bezorgen.

De plaatselijke bevolking leerde hoe ze de begrazing door haar veestapel kan controleren, haar land duurzaam kan beheren en hoe structuren te bouwen om bodemerosie tegen te gaan, zodat ze de watervoorraad en -kwaliteit op lange termijn kan vrijwaren.