Over ons

Chemie draagt bij aan een duurzame toekomst

Een behoefte aan voedsel, energie en schoon water voor een groeiende wereldbevolking, beperkte middelen en bescherming van het klimaat - innovaties op basis van chemie spelen een belangrijke rol bij deze uitdagingen. Bij BASF willen we bijdragen aan een wereld die een leefbare toekomst biedt met een betere levenskwaliteit voor iedereen. Dat doen we door chemie te creëren voor onze klanten en de maatschappij en door optimaal gebruik te maken van de beschikbare middelen. Duurzaamheid is de kern van wat we doen, want bij BASF creëren we chemie voor een duurzame toekomst.

biomass balance  1.jpeg

Circulaire economie

Voor BASF is circulaire economie veel meer dan afvalbeheer. Het doel is om kringlopen te sluiten en producten en middelen op de best mogelijke manier te gebruiken in de hele waardeketen. De chemische industrie en haar innovaties kunnen het voortouw nemen in deze verandering. BASF past circulaire economie al op verschillende manieren en benaderingen toe.

Massabalansbenadering

De chemische industrie gebruikt een klein aantal grondstoffen om tienduizenden verschillende producten te maken. Het merendeel van de chemische productie begint in de stoomkraker, waar stoom wordt gebruikt om nafta, een lange-keten koolwaterstof, te splitsen of te "kraken" in kleinere moleculen. Deze moleculen dienen dan als bouwstenen voor de downstreamproductie. Ze omvatten bijvoorbeeld waterstof, methaan, ethyleen en propyleen, die voornamelijk worden verwerkt tot kunststoffen, coatings, oplosmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen.

biomass balance 2.jpeg

In de chemische industrie worden aan het begin van het productieproces hernieuwbare of gerecyclede grondstoffen toegevoegd en toegewezen aan het eindproduct. Dit op berekening gebaseerde principe biedt meerdere voordelen: het vermindert de uitstoot van broeikasgassen en de input van fossiele grondstoffen, terwijl de kwaliteit en de eigenschappen van een product hetzelfde blijven. Hierdoor kunnen de producten net als conventioneel geproduceerde materialen worden verwerkt. Het is dus niet nodig om formules, planten of processen aan te passen.

Biomassabalansbenadering

BASF heeft nieuwe wegen ingeslagen met de ontwikkeling van het biomassabalansproces voor het gebruik van hernieuwbare grondstoffen in de chemische industrie. Deze aanpak maakt het mogelijk om in de productie fossiele brandstoffen te vervangen door hernieuwbare grondstoffen. Door het leveren van biomassabalansproducten draagt BASF bij aan de bescherming van het milieu en het klimaat met behoud van een hoge kwaliteit.

De voordelen van de biomassabalansbenadering zijn divers: besparing van fossiele grondstoffen, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, stimulering van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, waarborging van identieke productkwaliteit en -eigenschappen, en nog veel meer. De aanpak wordt toegepast op veel producten van BASF, zoals superabsorberende middelen, dispersies, kunststoffen en tussenproducten. De resulterende biomassabalansproducten bieden BASF-klanten een differentiatiemogelijkheid, zoals een kwantificeerbare verbeterde CO2-voetafdruk en een besparing op fossiele grondstoffen.

 

Lees hier meer over ons kernthema duurzaamheid of bekijk onze Engelse pagina’s over circulaire economie, de massabalansbenadering en de biomassabalansbenadering.