België
Over ons

Business Segmenten

Sinds 1 januari 2019 hebben we twaalf divisies gegroepeerd in zes segmenten.

De nieuwe segmentstructuur van BASF zal een meer gedifferentieerde sturing van onze activiteiten mogelijk maken op basis van hun marktspecifieke concurrentieomgeving. Het zal de transparantie van de resultaten van onze segmenten en divisies vergroten en het belang van Verbund en de waardeketens voor ons bedrijfssucces benadrukken. BASF wil haar activiteiten duidelijk positioneren ten opzichte van hun relevante concurrenten en een performante organisatie oprichten om BASF in staat te stellen succesvol te zijn in een steeds competitievere marktomgeving. 

Steamcracker im BASF-Werk Ludwigshafen

Chemicals

Petrochemicals en Intermediates

Het segment Chemicals blijft de hoeksteen van onze Verbund-structuur. Het voorziet de andere segmenten van basischemicaliën en tussenproducten en draagt bij tot de organische groei van onze belangrijkste waardeketens. Naast interne klanten, bevinden onze klanten zich in de chemische en kunststofindustrieën. Wij streven ernaar om onze concurrentiekracht te vergroten door technologisch leiderschap en operational excellence.

Cellasto-Elemente für den Automobilbau / Cellasto components for automotive construction

Materials

Performance Materials en Monomers

De portfolio van het segment Materialen omvat geavanceerde materialen en  precursoren voor nieuwe toepassingen en systemen. Deze omvatten isocyanaten en polyamiden, alsook anorganische basisproducten en specialiteiten voor de kunststof- en kunststofverwerkende industrie. We streven naar organische groei door differentiatie via specifieke technologische expertise, industriële knowhow en klantnabijheid om de waarde van de isocyanaat- en polyamide-waardeketens te maximaliseren.

Lösungen für die Halbleiterindustrie

Industrial Solutions

Dispersions & Pigments en Performance Chemicals

Het segment Industrial Solutions ontwikkelt en verkoopt ingrediënten en additieven voor industriële toepassingen zoals polymeerdispersies, pigmenten, harsen, elektronische materialen, antioxidanten en hulpstoffen. We streven ernaar om organische groei te stimuleren in belangrijke industrieën zoals de automobiel-, kunststof- of elektronicasector en onze positie in waardeverhogende ingrediënten en oplossingen uit te breiden door gebruik te maken van onze uitgebreide industriële expertise en kennis van toepassingen.

Surface Technologies

Catalysts, Coatings en Construction Chemicals

Het segment Surface Technologies omvat onze activiteiten die chemische oplossingen bieden op en voor oppervlakken. Het portfolio omvat coatings, roestbeschermingsproducten, katalysatoren en batterijmaterialen voor de automobiel- en chemische industrie. Het doel is om organische groei te stimuleren door gebruik te maken van onze portfolio van technologieën en knowhow, en om BASF ook te vestigen als een toonaangevende en innovatieve leverancier van batterijmaterialen.

Nutrition & Care

Care Chemicals en Nutrition & Health

In het segment Nutrition & Care streven we ernaar onze positie als toonaangevende leverancier van voedings- en verzorgingsingrediënten voor consumentenproducten op het gebied van voeding, huishoudelijke en persoonlijke verzorging uit te breiden. Klanten zijn onder meer levensmiddelen- en diervoederproducenten, maar ook de farmaceutische, cosmetische, reinigings- en reinigingsmiddelenindustrie. Wij streven ernaar onze product- en technologieportfolio te verbeteren en te verbreden. We willen organische groei stimuleren door ons te richten op opkomende markten, nieuwe bedrijfsmodellen en duurzaamheidstrends in consumentenmarkten, ondersteund door gerichte acquisities.

Obstproduktion in Ortosole, Italien / Fruit production in Ortosole, Italy

Agricultural Solutions 

Agricultural Solutions  

Het segment Agricultural Solutions wil onze marktpositie als geïntegreerde leverancier van gewasbeschermingsmiddelen en zaden verder versterken. Het portfolio omvat fungiciden, herbiciden, insecticiden en biologische gewasbeschermingsmiddelen, alsook zaden en zaadbehandelingsproducten. Daarnaast bieden wij boeren digitale oplossingen in combinatie met praktisch advies. Onze belangrijkste focus ligt op innovatiegedreven organische groei, gerichte portfolio-uitbreiding en het benutten van synergieën van de overgenomen activiteiten.