Global Home
Over ons

ChemCycling™

Van plastic afval tot nieuwe chemische producten 

 

Kunststoffen hebben bewezen voordelen in de gebruiksfase, bijvoorbeeld het voorkomen van voedselverlies in verpakkingen, de lichtgewicht constructie van voertuigen en de isolatie van gebouwen. Plastic afval, en in het bijzonder plastic afval in de context van zwerfvuil op zee, is echter een grote wereldwijde uitdaging. Er is ook een toenemende druk in de regelgeving met betrekking tot recyclingsdoelstellingen en recyclebaarheid aan de ene kant en een sterke commitment van onze klanten om het aandeel van gerecycled materiaal in hun aanbod te verhogen aan de andere kant. Om deze uitdagingen op te lossen zijn innovatieve en gezamenlijke inspanningen in de hele waardeketen nodig. Wij dragen bij aan de aanpak hiervan. Zo is BASF bijvoorbeeld stichtend lid van de Alliance to End Plastic Waste omdat een gezamenlijke inspanning van bedrijven, overheidsorganisaties en particuliere organisaties, alsook het maatschappelijk middenveld noodzakelijk is om de wereldwijde uitdaging van verkeerd beheerd plastic afval aan te pakken.

Aangezien mechanische recycling beperkt is, bijvoorbeeld door de hoge sorteereisen en de afnemende kwaliteit van het materiaal, gaat BASF deze uitdaging aan door innovatieve technologieën te ontwikkelen die de recycling van kunststoffen bevorderen. Dit omvat onderzoek en ontwikkeling van nieuwe materialen en additieven die de recycleprocessen faciliteren, alsook verschillende chemische recycleprocessen om waarde te creëren uit plastic afval. Chemische recycling maakt het mogelijk om kunststoffen te recyclen waarvoor vandaag de dag geen reclycleoplossingen bestaan, het is dus een aanvulling op mechanische recycling.

Feiten over chemische recycling

  • Complementair: Terwijl grote hoeveelheden gesorteerde eenstroomige kunststoffen mechanisch kan en moet worden gerecycled, kan chemische recycling bijvoorbeeld gemengd plastic afval verwerken waarvoor het onmogelijk of zeer inefficiënt is om ze te sorteren voor hoogwaardige mechanische recycling.  Met pyrolyse kan ongeveer 70% van het gemengde plastic afval worden omgezet in secundaire grondstoffen.
  • Oorspronkelijke kwaliteit : Met chemische recycling kunnen kunststofafvalstromen opnieuw worden omgezet in grondstoffen voor de chemische industrie en via een massabalansbenadering worden toegewezen aan producten die in het geïntegreerde productiesysteem van BASF worden vervaardigd. Deze producten hebben exact dezelfde eigenschappen als de producten die uit fossiele grondstoffen worden vervaardigd.   
  • Gebruiksgemak: Onze klanten kunnen deze producten op dezelfde manier verwerken als conventioneel vervaardigde producten en ze gebruiken in toepassingen met hoge eisen op het gebied van kwaliteit, hygiëne en prestaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medische toepassingen, voedselverpakkingen of veiligheidsrelevante auto-onderdelen.
  • Oplossingsgericht: Chemische recycling is een optie voor het einde van de levensduur van hoogwaardige kunststoffen, bijvoorbeeld meerlaagse verpakkingen. Het herontwerpen van kunststofproducten en -verpakkingen met als doel ze mechanisch recyclebaar te maken, is niet altijd mogelijk of wenselijk als dit bijvoorbeeld tot lagere prestaties of grotere afvalvolumes zou leiden.
  • Gecertificeerd op transparante wijze: Zowel de massabalansprocedure, waarbij het aandeel gerecyclede grondstoffen aan het product wordt toegewezen, als de producten zelf worden gecertificeerd door onafhankelijke auditors. 

Chemische recycling kan helpen om het aandeel plastic afval dat op de stortplaats of in de verbranding terechtkomt, te verminderen. Met chemische recycling kunnen fossiele grondstoffen voor chemische productie worden vervangen door gerecycled materiaal uit plastic afval. Hoe werkt dit? Plastic afval wordt omgezet in secundaire grondstoffen, zoals pyrolyse-olie of monomeren, bijvoorbeeld door middel van thermochemische processen, hydrolyse of solvolyse. De gerecyclede grondstoffen kunnen worden gebruikt voor de productie van nieuwe kunststoffen. Op basis van de massabalansbenadering wordt het aandeel gerecycled materiaal aan het product toegewezen door een geauditeerde methodiek door een externe partij. Het resultaat: Gecertificeerde producten die niet te onderscheiden zijn van producten die gemaakt zijn van fossiele grondstoffen en die door onze klanten kunnen worden gebruikt in veeleisende toepassingen, bijvoorbeeld voor de verpakking van levensmiddelen.

Met een eco-efficiëntieanalyse zorgen we ervoor dat innovatieve benaderingen waarde creëren voor het milieu. 

Video: ChemCycling – eerste prototypes

circular economy_granulat.PNG

Het ChemCycling™-project

ChemCycling™ is de naam van een project dat BASF in 2018 heeft gelanceerd met als doel producten te vervaardigen uit chemisch gerecycled plastic afval op industriële schaal. Aangezien we ons richten op plastic afval waarvoor nog geen hoogwaardige reclyclingprocessen zijn ontwikkeld, is ChemCycling™ complementair aan mechanische recycling. Voorbeelden van plastic afval dat moeilijk mechanisch te recyclen is, zijn gemengd plastic afval, kunststoffen met reststoffen en meerlaagse voedselverpakkingen.

In het ChemCycling™-project werken we samen met technologiepartners die gebruik maken van een thermochemisch proces, genaamd pyrolyse, om plastic afval om te zetten in grondstof (pyrolyse-olie). We kunnen deze olie in ons chemische productie aan het begin van de waardeketen (bijv. stoomkraker) invoeren en zo fossiele grondstoffen vervangen. In de pilotfase stelde BASF de eerste prototypes voor aan klanten. Deze omvatten onder meer mozzarella-kaasverpakkingen, transparante koelcomponenten en isolatiedozen voor gevoelige toepassingen. In 2020 werden de eerste commerciële producten gelanceerd door klanten in de Duitse markt. 

We zijn partnerschappen aangegaan met Quantafuel, Pyrum en New Energy. Quantafuel is specialist in pyrolyse van gemengd plastic afval en de reiniging van de resulterende olie. Pyrum en New Energy zijn gespecialiseerd in de pyrolyse van autobanden. BASF zal de pyrolyse-olie van afgedankte autobanden gebruiken als extra grondstof naast de olie uit gemengd plastic afval, waarvan het gebruik de focus is op lange termijn van het ChemCycling-project. Met deze partnerschappen heeft BASF een belangrijke stap gezet in de richting van een brede toelevering voor pyrolyse-olie, en in het aanbieden van producten op basis van chemisch gerecycled plastic afval op commerciële schaal aan klanten.

Elk nieuw recyclingsproces moet echter worden aanvaard als recycling door de markt en de regelgevende instanties. Er zijn veel open vragen met betrekking tot technologie, economie en regelgeving. Wij werken nauw samen met de relevante belanghebbenden om deze uitdagingen aan te pakken.

De ChemCycling™ cirkel