България
Кариери

Свързаност

evp-principles_connecting_K0A5346.jpg

Обединяване на хората: акцентираме върху взаимната свързаност

В BASF сме щастливци, защото в корпоративната си култура вече сме установили определени ценности, които ни отличават от конкуренцията. Ценности, на които всички наши служители са живо превъплъщение всеки ден – и една от тях е взаимната свързаност.

Взаимната свързаност означава добри отношения: както помежду ни, така и с нашите клиенти и партньори. Това намира отражение в интердисциплинарните и международни проекти, събитията за клиенти, социалната ни ангажираност и други инициативи, в които акцентът винаги е: обединяване на хората, с всички техни познания, за да решаваме глобални проблеми и осигуряваме устойчиво бъдеще за всички ни.

Ето това наричаме:

„Силата на свързаните помежду си умове“.

Ние създаваме химия за устойчиво бъдеще

В качеството си на водещата в света химическа компания, ние съчетаваме икономическия успех с грижа за околната среда и социална отговорност. Обобщили сме това с формулировката на целта си като корпорация: „Ние създаваме химия за устойчиво бъдеще".

Повече [на английски]

Силата на свързаните помежду си умове

Разработката на материала Infinergy™ съвместно с нашия клиент Adidas е резултат от екипна работа в BASF. Служители от различни сфери и региони се обединиха около този бизнес-проект. Армин Ньоте, инженер и „разработчик на нов бизнес“ в BASF, разказва историята отзад напред, до момента на кандидатстването си в BASF.