18 октомври 2019 г.
BASF
България

Стратегията на BASF в земеделието – растеж чрез иновации

  • Нашето предложение обединява семена, хибриди, растителна

защита и дигитални решения, за да допринесе за успеха на

фермерите по цял свят

  • Стремеж към печеливш растеж от 1-процентен пункт над

световния селскостопански пазар и 50-процентово увеличение

на продажбите до 2030 г.

  • Лансиране на над 30 нови продукта до 2028 г. с пиков

потенциал за продажби от над 6 млрд. евро

  • По-високи продажби на продукти, които допринасят съществено

за устойчивото развитие в земеделието

Отдел „Решения в земеделието“ на BASF се насочва към увеличаване на пазарния дял и ръст от 1% над селскостопанския сектор. До 2030 г. отделът цели растеж на продажбите с 50%. Това ще помогне значително на BASF Group да постигне целта си за продажби в размер на 22 млрд. евро до 2025 г. с помощта на иновативни продукти, които имат съществен принос и добавена стойност. Целта е печалбата преди лихви и данъци на отдел „Решения в земеделието“ на BASF да нараства средно с 5% годишно.

„Има все по-голямо търсене от страна на фермерите, регулаторните органи и потребителите из цял свят, BASF да бъде от полза за обществото – във финансов, социален и екологичен аспект. С нашата стратегия, насочена към иновации в земеделието, ние посрещаме това предизвикателство, като се фокусираме върху потребностите на нашите клиенти и обществото. Вярваме, че ще намерим правилния баланс за успех – за фермерите, за земеделието и за бъдещите поколения.”, заяви Саори Дюборг, член на Борда на изпълнителните директори, по време на пресконференция в Центъра за иновации в земеделието на BASF в белгийския град Гент.

Стратегията на BASF в земеделието се основава на иновации, които дават възможност на фермерите да осигуряват храна на нарастващото население и да се изправят пред предизвикателства, като ограничена обработваема земя, натиск от болести и изменение на климата. Увеличаването на бюджета за научноизследователска и развойна дейност до приблизително 900 мнл. евро през 2019 г. е в подкрепа на иновационната политика на BASF за земеделието. До 2028 г. BASF ще лансира на пазара над 30 нови продукта с пиков потенциал за продажби от над 6 млрд. евро. Това включва осем активни съставки, както и високоефективни семена за хибридна пшеница и уникални хибриди соя, рапица, памук и зеленчуци. BASF активно интегрира в офертата си към фермерите и в земеделието устойчиво развитие на всички бизнес направления чрез иновативни решения в портфолиото си. „Критериите за устойчиво развитие са силно заложени в целия ни процес на научноизследователска и развойна дейност, за да се идентифицират и доразработят онези съединения, които са от полза както за фермерите, така и за околната среда.”, каза Петер Екес, президент на „Бионаучни изследвания“ в BASF.

По-добро обслужване на клиентите

„С нашата стратегия ние отваряме нова страница, която поставя бизнеса на фермера в центъра на всичко, което правим – сподели Винсент Гроу, президент на отдел „Решения в земеделието“ на BASF. – Земеделските производители отглеждат различни култури с различен вегетационен период и изисквания за култивиране. Ето защо ние се фокусираме върху определени култури за комбинирано отглеждане, към които е насочена нашата печеливша оферта. Така можем по най-добрия начин да подкрепим клиентите си, за да увеличат добивите си, да минимизират рисковете от климатични промени и натиска от болести, както и да им помогнем да отговорят на обществените изисквания.”

След успешната структурна интеграция на бизнеса и активите, свързани със селекция на семена и хибриди, както и на дигитални решения за по-малко от година, BASF вече може да обслужва фермерите с богато портфолио от решения в земеделието. Като една от водещите световни компании, BASF съсредоточава дейността си върху четири основни сегмента от стратегически клиенти и техните отглеждани култури: соя, царевица и памук в Северна и Южна Америка; пшеница, маслодайна рапица и слънчоглед в Северна Америка и Европа; ориз в Азия; плодове и зеленчуци по цял свят. Взети заедно, тези култури представляват приблизително 70% от световния пазар.

Въз основа на своя иновативен дигитален опит в земеделието, както и на силния ангажимент за сътрудничество, компанията ще предостави дигитални решения, които добавят стойност за фермерите по отношение на използване продуктите на BASF, управление на стопанствата им, купуване на продукти или услуги от BASF. В допълнение BASF ще прилага прецизни технологии и дигитализация, за да се възползва от бъдещите възможности чрез иновации в земеделието. Това включва нови бизнес модели, базирани на резултатите.

Значително по-високи продажби и печалба преди лихви и данъци през първото полугодие на 2019 г.

През първата половина на 2019 г. отдел „Решения в земеделието“ увеличи продажбите спрямо година по-рано с 38% до 4.4 млрд. евро. Това се дължи главно на промяна на портфолиото след придобиването на бизнеси и активи за селекция на семена и хибриди през август 2018 г. През първото полугодие на 2019 г. печалбата преди лихви и данъци в този отдел нарасна с 23% до 861 млн. евро главно благодарение на приноса на придобития бизнес.

За отдел „Решения в земеделието“ на BASF

С бързонарастващото население светът все повече зависи от способността ни да развиваме и поддържаме устойчиво земеделие и здравословна среда. BASF работи в партньорство с фермери, асоциации, научни институти и университети, както и с експерти по борба с вредителите. Ето защо инвестираме в силна научноизследователска и развойна дейност и богато портфолио, включително семена и хибриди, химическа и биологична растителна защита, управление на почвата, здраве на растенията, борба с вредители и дигитално земеделие. С екипи от експерти в лабораторията, на полето, в офиса и производството, ние обединяваме иновативно мислене и реални действия, за да създадем идеи за реалния свят, които работят – за фермерите, обществото и планетата. През 2018 г. отдел „Решения в земеделието“ на BASF реализира продажби на стойност от 6.2 млрд. евро. Повече информация можете да откриете в Интернет на адрес agriculture.basf.com или в нашите социални мрежи.

За BASF

В BASF създаваме химия за устойчиво бъдеще. Ние съчетаваме икономическия успех с опазването на околната среда и социалната отговорност. Екип от близо 122 000 служители в BASF Group работи в полза на успеха на нашите клиенти в почти всички области и почти всяка страна в света. Нашето портфолио е организирано в шест сегмента: „Химикали“, „Функционални материали“, „Решения за индустрията“, „Катализатори и покрития“, „Здраве и правилно хранене“ и „Решения в земеделието“. През 2018 г. BASF реализира продажби на стойност от около 63 млрд. евро. Акциите на BASF се търгуват на борсите във Франкфурт (BAS) и като Американски депозитарни разписки (BASFY) в САЩ. Повече информация може да откриете в Интернет на www.basf.com.

 

P330/19e

Последна актуализация 21 октомври 2019 г.