България
Продукти

Технологии за прецизно земеделие

Земеделието днес е по-сложно от всякога. Непредсказуеми метеорологични условия, контрол на вредителите и растителна защита, промени в пазарните цени, оскъдица на природни ресурси: и всичко това – в свят, който скоро ще има 9 милиарда обитатели. Тези предизвикателства налагат BASF да продължи всеотдайното създаване на иновативни решения за земеделците и да ги подкрепя в нелеката задача да изхранват гладната планета.

Като лидер в бранша, със своя широк спектър от фунгициди, инсектициди, хербициди и препарати за обработка на семена, BASF помага на фермерите значително да повишат добивите и качеството на реколтите си. Като възпитаваме иновационна култура в унисон с нуждите на клиентите си, със своите технологии се стремим културите да растат по-здрави, силни и устойчиви на стрес от фактори като жега и суша.

BASF предлага и редица интелигентни решения на проблемите с вредителите в градовете и селските райони. От продукти за защита на сгради от термити до комарници, ефективно възпиращи разпространението на векторно-предавани болести, ние помагаме на клиентите си да поддържат своите домове, заведения и предприятия чисти и свободни от вредители.

Plant biotechnology research in the greenhouse, Research Triangle Park, North America / Pflanzenbiotechnologische Forschung im Gewächshaus, Research Triangle Park, Nordamerika

Биотехнологии за устойчив растеж на земеделието

Растителните биотехнологии са модерна техника за отглеждане на семена. Дейността на BASF в тази област е съсредоточена във фирмата ни BASF Plant Science, чиято мисия е да помага на земеделците да бъдат в крак с все по-голямата потребност от по-висока производителност и по-добри хранителни свойства. Около 800 наши служители са разпределени в най-модерните биотехнологични центрове по света, интегрирани в глобална научна мрежа с множество партньори от академичните среди. Изследователско-развойният набор на BASF Plant Science е съсредоточен върху разработване на растения със свойства, способстващи за повишаването на добивите и растителната защита. Под тази шапка стоят три здрави стълба: първо – свойства, повишаващи добивите и устойчивостта на културите на стрес; второ – свойства за устойчивост на хербициди; трето – по-голяма неподатливост на гъбични болести.

Функционална грижа за културите

Чрез своето ново подразделение за функционална грижа за културите (Functional Crop Care) BASF разширява понятието за растителна защита. Впрягаме иновации от химията и биологията в три области, за да помогнем за успеха на земеделците в бъдеще:
грижа за почвите, семена, грижа за културите.

Акцентираме върху решения за ефективно управление на оскъдните ресурси като вода, хранителни вещества и обработваема земя, за да помогнем на фермерите да увеличат добивите си по устойчив начин. Решенията ни в областта на семената обединяват високотехнологични химически и биологични препарати за обработка на семена, инокуланти, полимери и оцветители за по-добро здраве на семената и по-висок добивен потенциал от самото начало. Освен това предлагаме биологичен контрол и продукти за листна обработка, които далеч надскачат традиционния контрол на вредителите.

Чимове, декоративни растения и ландшафтно оформление

Експертният капацитет на BASF за поддръжка здравето и защита на растенията достига далеч отвъд земеделието. Ние обслужваме нуждите на управителите и озеленителите на голф-игрища, както и професионалистите в поддръжката на спортни обекти и обществени зелени площи, за да бъде тревното покритие издръжливо и в отлично състояние. Помагаме на търговските разсадници и оранжерийните производители да се борят с вредителите и болестите, за да бъдат растенията им здрави. Освен това работим с професионалните лесничеи и ландшафтни архитекти в грижата за горите и други среди за отглеждане на растения. За домашните градини продаваме различни полезни нематоди за борба с вредителите.

Контрол на вредителите

Нарастващо население на планетата, все повече урбанизация, повишени доходи на домакинствата и засилено производство на храни – тези глобални предизвикателства създават благоприятна среда за вредителите по света, което води до все по-големи проблеми с хигиената, загуби преди и след събиране на реколтите, повреди по сградите и пренасяне на зарази.

BASF предлага решения на тези предизвикателства – от борба с вредите от гризачите по полските култури до предпазване на домовете, заведенията за хранене и предприятията от вредители. Нашето подразделение за контрол на вредителите в градовете и селските райони се изправя срещу днешните предизвикателства с иновативни, високоефективни и устойчиви решения за специалистите по контрол на вредителите, земеделците и управителите на складове.

Обществено здраве

Ежедневно векторно-предаваните зарази оказват неблагоприятно въздействие върху живота на милиони хора. Отвъд трагедията на отделния човек, тези болести струват скъпо на обществото и икономиката в засегнатите райони и възпират растежа и развитието. Световната здравна организация сочи, че контролът на векторните преносители остава най-ефективната общоприложима мярка за предотвратяване преноса на болести, пренасяни от насекоми. Подразделението на BASF за обществено здравеопазване е част от бизнеса ни за земеделски решения и се ползва от иновативната мощ на мащабна изследователско-развойна структура и глобален експертен опит в областта на инсектицидите. Работим с местни и глобални партньори за ограничаване въздействието на тези опустошителни болести, за да не бъдат общностите сами в усилията си за по-високо качество на живот.

Изхранване на животните

BASF е водещ, иновативен доставчик на хранителни добавки за животновъдството и домашните любимци. Нашите продукти помагат на фермерите да отглеждат жизнеспособни животни, да оползотворяват фуражите по-ефективно и да постигат отлични резултати.

Общи условия за продажба