България
Продукти
България
Продукти

Изграждане на устойчиво бъдеще

В BASF създаваме нещо повече от химикали – ние създаваме химия. Вече над 50 години работим в тясно сътрудничество със заинтересованите лица в строителния бранш, за да бъдат възможни екологосъобразните строителни проекти. Благодарение на химическите решения от BASF животът на сградите се удължава, а необходимите за поддръжката им ресурси се свеждат до минимум. Химията повишава енергийната им ефективност, с което допринася за опазването на околната среда.

През 2050 г. на планетата ще живеят 9 милиарда души; три четвърти от тях – в градовете. Все по-интензивната урбанизация ще налага необходимостта от нови концепции за жилища и строителство. Ето защо устойчивото развитие е критично важно за нашето бъдеще. Какъв е пътят ни напред? Как със съвместни усилия да се справяме с новите предизвикателства? Ще получите отговорите на тези въпроси и още много вдъхновение от тези истински истории!

Общи условия за продажба