Home Link
България
Продукти
България
Продукти

Експертни познания по цялата верига за създаване на стойност

Фармация и здравеопазване

Много често решението на сложните проблеми е просто. Ние в BASF знаем, че иновациите, бързото достигане до пазара и оптимизирането на разходите са от ключово значение за фармацевтичните фирми. Със своите експертни познания по цялата верига за създаване на стойност във фармацията, ние способстваме и за трите споменати фактора, от лабораторията до пускането на пазара. Когато експертите създават прости решения, това е защото ние в BASF създаваме химия.

Ние предлагаме на клиентите си широк спектър от активни съставки, помощни вещества и междинни продукти – от метаболитно профилиране, разтворители, катализатори, реактиви, активни фармацевтични съставки и фармацевтични помощни вещества като солубилизаторите до пластмаси за здравни грижи и диагностика. Освен това произвеждаме и реализираме на пазара ексклузивни, високотехнологични междинни вещества и активни съставки, специално разработени за конкретните нужди на клиентите ни.

Начело на иновациите

Нашият успех – а и този на клиентите ни – се гради върху научните изследвания и иновациите. В BASF това значи много повече от нови продукти – то включва и усъвършенствани процеси. Над 10 000 специалисти по света впрягат мащабния ни експертен опит за провеждане на текуща изследователско-развойна дейност фактически във всички химически дисциплини. Интердисциплинарното и международното сътрудничество, включително с външни партньори като университети и представители на промишлеността, е фактор за водещата ни позиция.

Осигуряване на високи стандарти за качество

Наш пръв приоритет винаги е високото качество – и не просто защото производството на фармацевтични продукти е обект на строги норми. Имаме и собствени вътрешни стандарти, които са изключително високи. Нашите производствени обекти са сертифицирани по ISO 9001 и се придържат към актуалните стандарти за добри производствени практики (cGMP), ако това се изисква. Те редовно са обект на инспекции от национални и международни органи, включително Американската агенция за контрол на храните и лекарствата (FDA). Новото европейско законодателство за химикалите (REACH) поставя още по-строги изисквания пред фирмите по отношение на безопасността и екологосъобразността на продуктите и информацията за безопасността на веществата. За да помогне на клиентите си да постигнат съответствие с REACH, BASF събра цялата си база от умения и предлага пакетни решения „по мярка“ на клиентите си в унисон с европейското химическо законодателство.