Home Link
България
Целулоза и хартия
България
Целулоза и хартия

Иновативни решения за устойчиво производство на хартия и картон

От най-голям доставчик на химикали за производство на хартия до водещ доставчик на промишлена химия за хартиената индустрия

BASF е водещият в света доставчик на химикали за хартиената и картонена промишленост. Новаторските ни решения помагат на производителите на хартия да постигат максимално качество и повишават производителността си, като същевременно намаляват цялостните си експлоатационни разходи.

Асортиментът ни от химикали за производство на хартия добавя стойност и се прилага на всеки етап от производството. От химикали за производствения процес, които оптимизират разходите и повишават ефективността на машините, през функционални химикали, които придават специфични качества, чак до химикали за създаване на покритие, което подобрява външния вид и функционалните характеристики на готовата хартия и картон. Клиентите ни работят на силно конкурентни пазари. За да им помогнем да се отличават днес и в бъдеще, ние сме отдадени на иновациите – в продуктите, приложенията и услугите. Значителна част от приходите си инвестираме в изследователско-развойна дейност.

Общи условия за продажба