TOP
България
Кои сме ние

Научноизследователска работа за бъдещето

Ефективната и резултатна изследователско-развойна дейност е предпоставка за иновациите и важен фактор за растежа на BASF. Ние разработваме иновативни процеси, технологии и продукти за устойчиво бъдеще и ускоряваме дигитализацията в научните изследвания по целия свят. Ето така си осигуряваме дългосрочен успех в бизнеса с химически решения за нашите клиенти в почти всички промишлени отрасли.

Нашата иновативна сила се основава на глобален екип от високо квалифицирани служители с различни специализации. В BASF повече от 11 000 служители работят в световен мащаб в областта на изследванията и разработките на около 70 локации.

 

 

Обекти на BASF за научноизследователска и развойна дейност в близост до клиентите и пазарите

Kohlenstoffmanagement: Neue Katalysatoren für saubere Olefine

Акцент в научните ни разработки – ние създаваме химия за устойчиво бъдеще

Creative solutions and efficient research by interdisciplinary, diverse teams

Обединяваме компетентностите си

В рамките на нашето уникално глобално обединение Verbund за ноу-хау, ние съчетаваме своите многообразни компетентности: заедно със своите партньори от научните кръгове и бизнеса, ние работим за устойчиви продукти и решения.

 

TUB-StanislavJaso21.10.2008

Сътрудничество

Ние следваме смели идеи. Партньорствата играят важна роля в свързаните с това дейности. Новите идеи възникват в силно диверсифицирана, глобална, международна мрежа, в която се раждат нови идеи и научните изследвания получават силен тласък.

Нашият път към иновациите

Следваме ясно очертан, но все пак гъвкав процес за иновации, обхващащ всички етапи — от създаването на идеи до представянето на продуктите на пазара.

Изображения от света на научноизследователската работа

Впечатляващите изображения от сканиращ електронен микроскоп при научноизследователската работа на BASF дават възможност за наблюдение на формата и структурата на микросвета от уникална задълбочена перспектива, както и за визуализация на това, което обикновено е скрито за човешкото око.