България
Кои сме ние

Нова организация на глобалните научни отдели

През 2018 г. сме генерирали продажби за над 9 млрд. евро от продукти, лансирани на пазара през последните пет години в резултат на изследователско-развойни дейности. В дългосрочен план ще се стремим да продължим да увеличаваме значително растежа на продажбите и печалбата благодарение на нови и усъвършенствани продукти. С нашите уникални ресурси и възможности, ние се стремим да останем най-способната и най-иновативната компания. Нашата амбиция е нашите клиенти да ни възприемат като най-атрактивен партньор за всички предизвикателства, към които може да се подходи с химия.

За постигането на тази амбициозна цел ние доразвиваме научната организация и изграждаме компетентностите си чрез три глобални платформи. В тясно сътрудничество с отделите за развитие на нашите оперативни отдели, те формират ядрото на нашият глобален Ноу-Хау Verbund. В допълнение, нашата глобална мрежа от изключителни университети, изследователски институти и компании, представляват важна част от нашият Ноу-Хау Verbund. Нашите осем Алианса за Академични Изследвания обединяват партньорства с няколко изследователски групи в географски регион или със специфичен научноизследователски фокус.

 

Нашите три глобални изследователски отдела се управляват от ключовите ни региони - Европа, Азия и Северна Америка:

Високонаучни изследвания на материали и системи

Платформа за високонаучни изследвания на материали и системи със седалище в Иновационния комплекс на BASF за Азиатско-тихоокеанския регион в Шанхай.

Разработваме нови структурни материали, дисперсии, функционални материали, органични и неорганични добавки за широка група клиенти сред производителите на автомобили, строителни материали, опаковки, покрития, домакински препарати и козметика, фармацевтичните фирми, ВиК-сектора и производителите на вятърна енергия. 

Засиленото ни присъствие извън Европа ще създаде нови възможности за надграждане и разширяване на отношенията с клиентите и научно сътрудничество, както и възможности за достъп до талантливи служители.  По този начин ще укрепим нашият Verbund за изследователско-развойна дейност и ще превърнем BASF в още по-привлекателен партньор и работодател.

Нашите три глобални технологични платформи се управляват от региони със стратегическо значение за нас – Европа, Азиатско-тихоокеански регион и Северна Америка. Заедно с развойните звена в нашите оперативни подразделения те представляват ядрото на нашият глобален ноу-хоу Verbund. BASF New Business GmbH и BASF Venture Capital GmbH допринасят към тази мрежа със задачата да използват нови технологии за навлизане на атрактивни пазари и за установяване на нови бизнес модели за BASF.

BASF New Business

Ние отваряме пред BASF вратите към нови области за растеж. Дейността ни се основава на бъдещите социални и екологични тенденции, разкриващи нови пазарни възможности за водещата химическа фирма в света.
BASF New Business GmbH се съсредоточава върху пазари, технологии и решения, в които химията има основна функция и дава възможност за иновации.

Нашият интердисциплинарен, международен екип за търсене и оценка постоянно анализира процесите на промяна в днешната пазарна и технологична среда, открива нови възможности за бизнес и разработва нужните пазарни стратегии.

Така тласкаме напред новаторските системни решения във важните за нас и клиентите ни области на растеж, например енергийно управление, органична електроника и медицина, и ги утвърждаваме на пазара.

Прочетете повече


BASF Venture Capital

BASF Venture Capital GmbH е дружеството за корпоративен рисков капитал на BASF Group. Инвестираме в нови фирми и фондовете за рисков капитал по целия свят. Освен това подкрепяме иновативни новоучредени предприятия както с финансов ресурс, така и с експертен ноу-хау от BASF Group. Така BASF отваря прозорец за нови технологии.

Прочетете повече

Глобалните ни връзки с над 600 университета, научни институти и компании са важна част от нашият ноу-хау Verbund. Сътрудничим си с тях в много различни дисциплини. Прекият достъп до външни експерти от академичните среди, нови технологии и талантливи специалисти от различни сфери ни помага да разширим портфейла си с иновативни продукти.

TUB-StanislavJaso21.10.2008

Сътрудничество с академичните среди

Сътрудничеството с видни учени е важен източник на иновации. Затова поддържаме близки връзки с много университети и научни институти.

Сътрудничество с Индустрия

По-долу са описани няколко проекта, илюстриращи многобройните ни съвместни начинания с партньори от различните браншове.

two workers with a tube system

Повече информация относно BASF Verbund