България
Кои сме ние

Как работим

За BASF иновациите са изключително важни, за да можем да се отличим сред останалите участници в една оспорвана пазарна среда. Иновационната ни мощ се дължи на екипа ни от висококвалифицирани специалисти с различно профилиране, които работят на места по целия свят. Наред с това в иновационните си процеси включваме външни партньори и поддържаме многобройни контакти с научните среди и бизнеса.

TUB-StanislavJaso21.10.2008

Сътрудничества

Ние следваме смели идеи. Партньорствата играят важна роля в свързаните с това дейности. Новите идеи възникват в силно диверсифицирана, глобална, международна мрежа, в която се раждат нови идеи и научните изследвания получават силен тласък.

BASF New Business GmbH

BASF New Business GmbH следи дългосрочните тенденции и най-новите теми в промишлеността и изследванията на обществото, анализира потенциала им за развитие и контролира дали евентуалните нови сфери на дейност ще се впишат добре в дейността на BASF. Дъщерното дружество на BASF разработва теми, които се считат за подходящи в нови перспективи за развитие на компанията.