TOP
България
Кои сме ние

BASF Иновации - Нашите Сътрудничества

Ние преследваме смели идеи. Партньорствата играят важна роля в тези дейности. В силно диверсифицирана, глобална и международна мрежа се генерират нови идеи и се дават нови импулси на научните изследвания. Ето защо ние включваме външни партньори в нашите иновационни процеси и поддържаме многобройни контакти с науката и бизнеса.

TUB-StanislavJaso21.10.2008

Сътрудничество с научните среди

Сътрудничеството с изтъкнати учени е важен източник на иновации. Ето защо поддържаме близки отношения с много университети и изследователски институти.

Сътрудничество с индустрията

По-долу са описани няколко проекта, които са представителни за многобройните съвместни начинания, които търсим заедно с нашите партньори от индустрията.