България
Кои сме ние

  Области на Стратегически Действия и Ценности

Нашите области на стратегически действия

 

За да постигнем целите си и да бъдем водещото дружество в химическата индустрия за нашите клиенти, ние подобряваме ефективността си в нововъведенията и дейностите като водещия производител на химикали и оператор на производствени съоръжения. Ние използваме цифрови технологии и данни, за да създадем допълнителна добавена стойност за нас и нашите клиенти. Ние вграждаме устойчивостта още по-дълбоко в управлението на нашия бизнес. Искаме да насърчим страстта към нашите клиенти във всички служители. Разширяваме портфолиото си и усъвършенстваме организацията си, за да отговорим по-добре на нуждите на клиентите, използвайки силата на нашата Verbund интеграция. За тази цел дефинирахме шест области на стратегическо действие, върху които ще продължим да базираме нашите дейности.

Inovare.jpg

Иновации

Иновациите са основата на нашия успех. BASF е лидер в иновациите в химическата индустрия, с около 10 000 служители в научноизследователска и развойна дейност и разходи за научноизследователска и развойна дейност от около 2,1 милиарда евро. Продължаваме да надграждаме тези силни страни, като сближаваме научноизследователската и развойна дейност и правим изискванията на нашите клиенти по-голяма част от нашия иновационен процес. Ние ги включваме на по-ранен етап и разширяваме нашите партньорства с клиенти и външни партньори.
Sustenabilitate.jpg

Устойчивост

Ключов двигател е устойчивостта. Искаме да създадем стойност за околната среда, обществото и бизнеса с нашите продукти, решения и технологии. За това увеличаваме значението на устойчивостта в нашите процеси на управление и бизнес модели. Това ни утвърждава като ключов партньор в подкрепа на нашите клиенти, отваря нови области на растеж и осигурява дългосрочния успех на нашата компания.
Operatiuni.jpg

Производство

Основната ни дейност е производството и преработката на химикали. Нашият Verbund ни предлага много технологични, пазарни, свързани с производството и цифрови предимства. Нашето цялостно продуктово портфолио, което варира от основни химикали до персонализирани системни решения, ни позволява да отговорим на все по-разнообразните нужди на нашите клиенти с диференцирано предложение.
Digitalizare.jpg

Дигитализация

Дигитализацията е неразделна част от нашия бизнес. Искаме значително да подобрим наличността и качеството на нашите данни за процесите. За да постигнем това, ще дигитализираме процеси в повече от 420 завода по целия свят до 2022 г. Ще анализираме систематично тези данни за допълнителна автоматизация на процесите и по този начин ще повишим ефективността. Комбинирането на вътрешни и външни данни предоставя много нови възможности за по-ефективно управление на нашия бизнес, подобряване на процесите и създаване на добавена стойност за нашите клиенти.
Portofoliu.jpg

Портфолио

С нашите придобивания и продажби, ние ориентирахме нашето портфолио към области, ръководени от иновации. Придобиването на интегриран бизнес с полиамид от Solvay и закупуването на различни бизнеси от Bayer допълнително засили позицията ни в инженерните пластмаси и в селскостопанския сектор. Азиатският пазар ще играе ключова роля в бъдещия ни растеж. Нашата силна база за иновации, производство и продажби в Китай ни позволява да отговорим на нуждите на нашите клиенти по диференциран начин. За по-нататъшно укрепване на позициите ни на този динамичен пазар на растеж, ние планираме да изградим интегриран Verbund обект в Zhanjiang.
Angajati.jpg

Хора

Нашите служители са ключови за успеха на BASF. Ето защо ние вярваме, че е важно да имаме работна среда, която насърчава индивидуалните таланти на служителите и дава възможност на тях и техните екипи да се представят в най-добрия случай. Ние даваме на нашите служители повече индивидуална свобода. В същото време окуражаваме и насърчаваме култура на лидерство, която дава възможност на нашите служители да реагират на нуждите на клиентите бързо и ефективно с ориентация към решение.

Нашите ценности

 

Начинът, по който действаме, е от решаващо значение за успешното прилагане на нашата стратегия и как ни възприемат заинтересованите страни. Това представляват нашите четири основни ценности: творчество, отвореност, отговорност, предприемачески дух. Те насочват нашите действия и определят как искаме да работим заедно - като екип, с нашите клиенти и нашите партньори.

Нашите ценности

са задължителни за всички служители и осигуряват рамката за нашите действия

Предприемачески дух

 • Поставяме фокуса върху клиентите си – като индивиди и като компания.
 • Възползваме се от възможностите и планираме.
 • Ангажираме се лично и поемаме отговорност.

Творчество

 • Създаваме качествени продукти и решения за нашите клиенти.
 • Преследваме смели идеи и създаваме условия за тяхното развитие.
 • Действаме с оптимизъм и се вдъхновяваме взаимно.

Отвореност

 • Ценим многообразието от хора, мнения и опит.
 • Насърчаваме обратна връзка, основаваща се на честност, уважение и взаимно доверие.
 • Учим се от грешки.

Отговорност

 • Поставяме здравето и безопасността на хората на първо място.
 • Устойчивостта е част от всяко наше решение.
 • Стремим се да спазваме стриктно нормите за съответствие и екологичните стандарти.