Česká republika
Domov

Ochrana dat

BASF pravidla o ochraně online údajů

Těší nás, že jste navštívili naši internetovou stránku, a děkujeme za váš zájem o naši společnost.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá a chceme, abyste se při návštěvě naší stránky cítili bezpečně. V našem prohlášení o ochraně údajů bychom vám chtěli poskytnout informace o tom, jaký druh údajů během vaší návštěvy na naší stránce ukládáme a jak je využíváme. V první řadě: vaše osobní údaje se používají pouze v následujících případech a nebudou použity v jiných případech bez vašeho explicitního souhlasu.

Shromažďování údajů

Pokud navštívíte stránku BASF, všeobecné informace se shromažďují automaticky (jinými slovy, ne za účelem registrace) a nevyužívají se jako osobní údaje. Webové servery, které se používají, uchovávají údaje ve výchozím nastavení:

  • Jméno vašeho poskytovatele internetových služeb
  • Adresu stránky, ze které jste nás navštívili
  • Stránku, na kterou přejdete z naší
  • Vaši IP adresu

Tyto informace se analyzují anonymně. Využívají se výhradně za účelem vylepšení přitažlivosti, obsahu a funkcí naší internetové stránky. V oblastech, kde dochází k přesunu dat na externí poskytovatele služeb, jsme udělali technická a organizační opatření pro zajištění sledování regulace ochrany údajů.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Osobní údaje se shromažďují pouze tehdy, pokud nám je poskytnete vy, např. na základě registrace, vyplnění formuláře, zaslání e-mailu, objednávky produktů nebo služeb nebo požadavky o poskytnutí materiálů.

Databáze a Vaše informace jsou uchovány u nás a našeho poskytovatele. Vaše osobní údaje nebudou námi ani instruovanými osobami žádným způsobem zpřístupněny třetím stranám. Osobní údaje, které jsme shromáždili, pouze za účelem splnění naší povinnosti k vám, a pro jakýkoli jiný účel budou použity pouze tehdy, pokud jste dali svůj specifický souhlas. Svůj souhlas o užívání osobních údajů můžete upravit kdykoliv a to prostřednictvím e-mailu s tím, že žádáte odvolání svého souhlasu v budoucnosti. E-mail můžete zaslat na adresu uvedenou v tiráži nebo na osobu odpovědnou za ochranu údajů (kontaktní informace jsou uvedeny níže).

Uchování dat

Osobní data / údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely realizace služby, kterou požadujete nebo v souvislosti s kterou jste nám poskytli svůj souhlas za předpokladu, že neexistují takové právní požadavky, které by byly v rozporu s výše uvedeným, jako například doby uchování dat

Spoločnosť BASF zavádza technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu informácií, ktoré ste nám poskytli v snahe predísť úmyselnej či neúmyselnej manipulácii s nimi, ich strate či zničeniu neoprávnenými osobami, prípadne ich sprístupneniu takýmto osobám. V prípade zberu a spracovania osobných údajov sa informácie prenášajú v zašifrovanej podobe s cieľom predísť ich zneužitiu tretími stranami. Naše bezpečnostné opatrenia sú predmetom neustáleho skúmania a pozmeňovania v súlade s najnovšou technológiou.

Bezpečnost

Společnost BASF zavádí technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu informací, které jste nám poskytli ve snaze předejít úmyslné či neúmyslné manipulaci s nimi, jejich ztrátě či zničení neoprávněnými osobami, případně jejich zpřístupnění těmto osobám. V případě sběru a zpracování osobních údajů se informace přenášejí v zašifrované podobě, aby se předešlo jejich zneužití třetími stranami. Naše bezpečnostní opatření jsou předmětem neustálého zkoumání a pozměňování v souladu s nejnovější technologií.

Právo na získání informací

Jste oprávněni kontrolovat a opravovat všechny údaje ve vztahu k vaší osobě, které jsou u nás uloženy, pokud jsou tyto informace podle vašeho názoru neaktuální nebo nesprávné. Stačí, když v takovém případě pošlete e-mail na adresu uvedenou v tiráži nebo na osobě odpovědné za ochranu dat (viz adresa a email níže).

Cookies

Na webových stránkách naší společnosti používáme nástroj zvaný „cookies“ pouze v případě, že je nezbytný pro účely aplikace nebo služby, kterou poskytujeme. Pokud byste se rozhodli odhlásit z výhod těchto „cookies“, můžete se v rámci funkce „Nápověda“ ve vašem prohlížeči dozvědět, jak upravit váš prohlížeč s cílem zabránit používání „cookies“, akceptovat nová „cookies“ nebo vymazat ta stávající. Kromě toho se můžete i dozvědět jak zablokovat všechna „cookies“, případně jak nastavit oznámení v případě nových „cookies“.

Název cookie   Účel Doba používání
SessionPersistence
(CLIENTCONTEXT a PROFILEDATA)
  Tato cookies nám umožní uložit předvolby, které si nastavíte při návštěvě našich stránek.
Vymazány budou, jakmile se vymaže vyrovnávací paměť (nebo jeden rok po návštěvě stránky).
SessionPersistence
(Cookie Layer)
  Toto cookie uloží potvrzení uživatele o akceptování užívání nástroje cookies. Vymazáno bude, jakmile se vymaže vyrovnávací paměť (nebo jeden rok po návštěvě stránky).
SessionPersistence
(Cookie Disclaimer)
  Toto cookie uloží potvrzení uživatele ohledně disclaimeru na stránce Disclaimer. Vymazáno bude, jakmile se vymaže vyrovnávací paměť (nebo jeden rok po návštěvě stránky).
TS<pool_name>   Toto cookie zajišťuje, že zatížení vzniklé dotazy našich uživatelů je optimálně distribuováno na našem serveru. To zajišťuje stabilitu našich webových stránek. Bude vymazáno, jakmile zavřete svůj prohlížeč.

Název cookie 

 

Účel

Doba používání

ACOOKIE

  Pomocí těchto cookies sbírá nástroj pro analýzu webových stránek s názvem Webtrends anonymní informace o využití naší webové stránky. Takto shromážděné informace nám pomáhají nepřetržitě reagovat na potřeby jejích návštěvníků. Tato cookies uchovávají informace v anonymní podobě a zahrnují i ​​údaje o tom, kolik lidí navštíví naši webovou stránku, z kterých webových stránek tyto návštěvy přicházejí a na které stránky se podívají. Podrobnější informace naleznete v prohlášení o ochraně dat použitých nástrojem Webtrends.

Vymazána budou dva roky po návštěvě webové stránky.

Analytický nástroj Dynatrace používá následující soubory cookie ke shromažďování anonymizovaných informací pro sledování kvality webových služeb. Z kvalitativních důvodů jsou anonymní data o zkušenostech uživatelů, jako jsou doba odezvy návštěvníka nebo chyby v prohlížeči a na pozadí, zaznamenávány a uchovávány pro účely analýzy problémů po dobu několik dnů.

Název cookie 

 

Účel

Doba používání

dtLatC

 

Tento soubor cookie se používá k měření čekací doby serveru pro sledování výkonu

Vymaže se, jakmile zavřete svůj prohlížeč

dtPC

 

Tento soubor cookie je nutný pro správné předávání analytických dat v rámci interního serveru Dynatrace.

Vymaže se, jakmile zavřete svůj prohlížeč

dtSa

 

Tento soubor cookie slouží jako mezipaměť pro akce napříč stránkami

Vymaže se, jakmile zavřete svůj prohlížeč

dtBw

 

Tento soubor cookie se používá k měření šířky pásma

Vymaže se, jakmile zavřete svůj prohlížeč

rxVisitor

 

Tento soubor cookie zobrazuje ID návštěvníka pro korelace relací

Ukládá se po dobu dvou let

rxvt

 

Tento soubor cookie je potřebný k identifikaci časového limitu relace

Vymaže se, jakmile zavřete svůj prohlížeč

Kontakt

V případě problémů, dotazů nebo návrhů kontaktujte prosím odpovědného pracovníka pro ochranu údajů, který vám rád pomůže. Kvůli neustálému vývoji našeho webu je třeba občas upravit i naše prohlášení o ochraně údajů. Vyhrazujeme si proto právo kdykoliv učinit přiměřené změny.