Česká republika
Média

Inteligentní obaly

White packages in a fridge

V dnešní době se výzkum a vývoj v potravinářském průmyslu soustřeďuje stejně tak intenzívně na to, jak a do čeho naše potraviny balíme, jako na potraviny samotné. Přítomnost inovací a špičkových technologií v tomto procesu pak znamenají, že kartony, fólie i lahve zajišťují, že naše jídlo bude čerstvé a zcela bezpečné, což ve svém důsledku zpětně napomáhá efektivnější a bezpečnější produkci potravin.

V texaském Austinu se nachází supermarket, ve kterém zákazníkům doporučují, aby nepřicházeli do obchodu uskutečnit velké nákupy s prázdnýma rukama. Heslo dne zní: Přineste si vlastní textilní tašku. Zákazníci, kteří tento požadavek nedodrží, si musí zakoupit kompostovatelné přepravky, aby měli v čem si odnést domů ovoce a zeleninu, které z velké části pocházejí od místních farmářů. Historicky první „recyklující“ supermarket ve Spojených státech totiž nenabízí vůbec žádné obaly či tašky.

To, co může fungovat v malém měřítku, je však ve velkém jednoduše nepředstavitelné; potravinové obaly tvoří podstatnou součást našeho každodenního života. „Obaly jsou zásadní otázkou, pokud jde o ochranu našich výrobků, udržení vysokých standardů kvality, stejně jako při prevenci plýtvání potravinami a zajištění informovanosti spotřebitelů," říká dr. Anne Roulinová, vedoucí v oddělení obalů a designu ve švýcarském konglomerátu Nestlé. Rostoucí potřeba balit potraviny má mnoho důvodů. Více než polovina světové populace žije ve městech, kde existuje jen málo možností, jak potraviny pěstovat. Celkem 3,5 miliardy lidí na celém světě nakupuje své výrobky mimo domov – a obvykle balené. Navíc stoupá počet jednočlenných domácností, které dávají přednost menším porcím, a trend stravování mezi jednotlivými pracovními schůzkami rovněž přispívá k existenci rostoucího množství balených potravin.

1,3 miliardy

Množství potravin v metrických tunách – asi jedna třetina z celkové světové produkce – které se každoročně vyplýtvá nebo skončí v kontejneru.

 

95–115 kg

Množství jedlých potravin na osobu, které se každoročně vyplýtvá nebo vyhodí v rozvinutých zemích.

Čerstvé především

Požadavky kladené na obaly jsou vskutku vysoké. Zajištění čerstvosti a hygienické nezávadnosti představuje skutečnou výzvu, jelikož potraviny často urazí z místa svého původu do polic supermarketů obrovskou vzdálenost. Potom ještě nějakou chvíli trvá, než se dostanou do nákupního košíku, a další, než nakonec skončí na jídelním stole. Za skutečnost, že balení dokáže výrobky udržet čerstvé a hygienicky nezávadné, můžeme děkovat vysoce vyspělým technologiím. Rychlý pohled do mražených výrobků dobře ilustruje komplexnost sortimentu potravin, jehož se to týká – například obaly sýrů a uzenin se vyrábějí z široké škály plastů. K zajištění toho nejlepšího možného balení se využívá různých vlastnosti těchto kompozitních materiálů i jejich kombinací. Kupříkladu nádoba obalu může být navržena a vyrobena tak, aby měla jiné vlastnosti než víčko nebo obalová fólie.

Wellded food on a shelf
Kompozitní materiály udržují potraviny čerstvé.

Kompozitní materiály vyrobené z různých látek a odolné proti opotřebení jsou vhodné pro použití v takzvaném Modified Atmosphere Packaging neboli MAP. Díky této technologii je vzduch obklopující produkt určený ke spotřebě nahrazen speciálně přizpůsobenou ochrannou atmosférou. Jedním z příkladů může být směs dusíku a oxidu uhličitého. Tyto pomalu reagující plyny oproti kyslíku zpomalují růst bakterií, to vše bez použití jakýchkoliv konzervačních látek. Aby bylo zajištěno, že balení bude správně plnit svou funkci, musí obalový materiál poskytovat účinnou bariéru proti úniku těchto plynů. V opačném případě by cenná ochranná atmosféra velmi rychle zmizela.

V Japonsku je rozvoj sofistikovaných obalových systémů kromě jiného motivován také regionálními stravovacími preferencemi. Japonští spotřebitelé velmi negativně reagují na obaly, které už při pohledu zvenku dokonale nepřiléhají; dokonce i zcela neškodné záhyby na obalu mohou mít za důsledek, že zcela bezvadné jídlo zůstane ležet v obchodě. Ryby a mořské plody tvoří důležitou součást jídelníčku a je obzvláště důležité, aby zůstaly čerstvé a chráněné před zkažením. Velmi populární je k zabalené potravině přiložit malý sáček s látkou, která váže vlhkost, například se silikagelem či škrobovými polymery. „Takový sáček je pro japonské spotřebitele signálem, že produkt  je velmi dobře chráněn,“ vysvětluje Sven Sängerlaub z Institutu pro procesní inženýrství a balení (IVV) ve Fraunhoferu. Na rozdíl od Japonců vnímají mnozí Evropané podobné sáčky udržující vlhkost potravin s krajním podezřívavostí a jejich přítomnost v obalu může naopak vyvolat skepticismus ohledně kvality samotné potraviny.

Jak mohou spotřebitelé přesně posoudit stav produktů? Nejistota v této oblasti často vede k plýtvání: „Příliš mnoho spotřebitelů vnímá datum spotřeby jako absolutní mezní bod, ačkoli mnoho potravin je zcela bezpečné konzumovat i poté,“ vysvětluje psycholog Stephan Grünewald z Rheingoldu, německého institutu pro mediální analýzu a trh. Podle studie Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) při OSN se v průmyslově vyspělých zemích každoročně vyplýtvá či vyhodí 95 až 115 kilogramů absolutně nezávadných potravin na osobu.

V příštích letech by „inteligentní“ nebo také „aktivní“ balení mohlo pomoci snížit plýtvání potravinami. Jedná se o reakci na celosvětové úsilí odborníků zacílené na nové způsoby, jak informovat spotřebitele o době trvanlivosti potravin a jak potraviny lépe chránit před zkažením. Nové systémy by měly zobrazovat stav výrobku a současně prodlužovat jeho životnost pomocí absorbentů kyslíku nebo speciálních kyselin. Například americká firma Sonoco v současné době vyvíjí obaly s integrovanými mikročipy, které sbírají informace o stavu výrobku, jako je jeho vlhkost a teplota. Při překročení naprogramovaných prahových hodnot nebo poklesu pod cílové hodnoty se spustí alarm. „V budoucnu očekávám změnu obchodních modelů směrem k přímému kontaktu se spotřebitelem,“ předpovídá dr. Anne Roulinová ze společnosti Nestlé.

Šetrnost k prostředí

Stále roste počet spotřebitelů, které zajímá nejen čerstvost potraviny, ale také recyklovatelnost obalů. Podle průzkumu, zahrnujícího šesti tisíc spotřebitelů z deseti různých zemí, jejž provedl švédský výrobce kartonů Tetra Pak, představují recyklovatelné obaly pro veřejnost jednu z klíčových priorit, protože jsou považovány za přínosnější pro životní prostředí.

Spotřebitelé a legislativní činitelé se zabývají balením stále intenzívněji. Cílem je především podpora účinného využívání zdrojů. Tento trend je zvláště patrný v Evropě. Například v Nizozemsku jsou výrobci obalů zatíženi daní podle průměrných emisí CO2 z použitých materiálů – 36 až 57 eurocentů za kilogram hliníkových obalů, 6 eurocentů za karton.

Transparent bottle with liquid on a shelf
Díky aditivům se recyklované PET materiály mohou pochlubit stejnou kvalitou jako nové plasty.

Výrobci obalů stejně jako potravinářské společnosti vítají udržitelná balení s otevřenou náručí. Zejména v Evropě vzrůstá poptávka po papírových a kartonových obalech z ekologicky recyklovatelných vláken, které jsou zároveň nákladově efektivní. Kromě toho se společnosti snaží pracovat s řešeními, která zjednodušují konstrukci obalů tak, aby se zvýšila míra jejich recyklovatelnosti.

Biologicky rozložitelné materiály

Recyklace je jedna věc; nicméně také poptávka po obnovitelných materiálech, které jsou biologicky rozložitelné, stále roste. Nápojové kartony nebo nádoby na potraviny mohou být například vyrobeny z biologicky rozložitelných plastů, které jsou částečně z obnovitelných surovin. Po použití mohou být zlikvidovány a kompostovány se zbytkem potravního odpadu.

Snižování hmotnosti obalů je dalším způsobem, jak chránit životní prostředí a přitom neohrozit zisky firem. Stejně jako redukce emisí CO2 vznikajících během přepravy, také výroba lehčích obalů může dopomoci ke snížení nákladů. Hmotnost vlnité lepenky, často používané pro přepravní obaly, může být snížena pomocí prostředků z kapalných syntetických látek zvyšujících pevnost. To znamená, že lepenka obsahuje méně papírových vláken, aniž by byla ohrožena její pevnost.

Jde o zdraví

V mnoha zemích po celém světě jde trend mířící směrem k větší udržitelnosti ruku v ruce se zvýšeným povědomím o osobním zdraví. Kromě informací o obsahu by potravinový obal měl rovněž obsahovat informace o výživových hodnotách produktu, kaloriích a případných alergenech.

Potenciálně nebezpečné látky se však nemusí vyskytovat pouze v samotných potravinách – mohou se objevit i v samotném obalovém materiálu. V roce 2010 zjistili výzkumníci Úřadu pro bezpečnost potravin ve švýcarském Curychu, že zbytky minerálních olejů obsažené v kartonových obalech mohou pronikat i do potravin. Hlavním zdrojem problému je inkoust, který se v obalech objevuje díky obsahu recyklovaného novinového papíru. Kromě toho byla nalezena také rezidua z inkoustu používaného k potisku obalů. Ta se odpařují při pokojové teplotě, načež pronikají do suchých potravin, jako například do těstovin, krupice, rýže nebo kukuřičných lupínků. K průniku dochází pouze v případech, kdy přepravní obal obsahuje recyklovaný papír. Některé složky minerálních olejů jsou podle Společného odborného výboru Světové zdravotnické organizace pro potravinářské přídatné látky a FAO možnými karcinogeny.

Package with noodles on a shelf
Obaly obsahující recyklovaná papírová vlákna mohou obsahovat rezidua minerálních olejů, která vnikají do potravin.

Obal s bariérou proti minerálním olejům

Jedním ze způsobů, jak snížit nebo dokonce úplně eliminovat zbytky minerálních olejů v papírových a kartonových obalech je používat pro novinový tisk materiály neobsahující minerální oleje. Kromě toho mohou být potraviny chráněny proti průniku nežádoucích látek také pomocí funkčních bariér.

Prakticky pro všechny typy balení a standardní výrobní postupy je v současnosti k dispozici funkční bariérové řešení. Tímto způsobem jsou naše potraviny spolehlivě chráněny před působením minerálních olejů a jiných potenciálně kritických látek.

Během posledních několika let jsme byli v našem výzkumu těch nejlepších a nejbezpečnějších druhů potravinových obalů svědkem zásadního pokroku. Potravinové nádoby a přepravníky vyráběné s pomocí našich produktů zajišťují bezpečnost a čerstvost potravin, poskytují veškeré důležité informace, a zároveň jsou s postupem času čím dál sofistikovanější a hrají důležitou roli v našem každodenním životě.

Bariéra chránící potraviny

Potravinářské obaly se často vyrábějí z recyklovaných papírových vláken. Takovýto recyklovaný papírový obal může obsahovat novinový inkoust, který byl odborníky identifikován jako hlavní zdroj potenciálně škodlivých reziduí minerálních olejů v kartonu. Olejová rezidua se odpařují při pokojové teplotě a mohou tak pronikat do suchých potravin obsahujících tuky, jako například do nudlí.

Rezidua minerálních olejů mohou do potravin pronikat:

  1. z vnitřní strany primárního obalu
  2. z vnějšího obalu, například z vlnité lepenky používané k zajištění stability výrobků během přepravy
  3. z obalů jiných výrobků v těsné blízkosti, například v obchodě na regále nebo v zásobovacích vozidlech
Diagram of mineral oil barrier protects food
Cheese counter

Dobře zabaleno