Česká republika
Média

Zemědělská pole jako přírodní rezervace

Vysoce produktivní zemědělství a ochrana biodiverzity – těžko je sladit? Právě naopak, jak odhaluje společný projekt, na kterém se podílí společnost BASF, různí zemědělci a odborníci z oblasti agronomie.

Jedenáct farem v Německu, Francii, Velké Británii, Itálii, Polsku a České republice ukazuje cestu, jak může moderní zemědělství v Evropě přispět k ochraně ekosystémů. Nedotčený ekosystém zase pomáhá zemědělcům v přirozeném hubení škůdců, opylování a výrobě humusu.

Oblasti, kterými se zabývá těchto jedenáct farem, v současnosti sdružených v Síti farem, sahají od ochrany půdy a vodních zdrojů až po zachování ptactva a populace včel. Most Rawcliffe Bridge, průkopnický projekt v britském hrabství Yorkshire, je od roku 2002 názorným příkladem, že i malá opatření mohou mít obrovský dopad. Index polního ptactva – jeden z nejvýznamnějších ukazatelů biodiverzity – v tomto období prudce vzrostl. Počet rozmnožovacích stanovišť dnes čtyřnásobně přesahuje britský celostátní průměr, přičemž nebyl zaznamenán žádný s ním související pokles produktivity farem.

Farmy se řídí následující zásadou: méně úrodné oblasti, jako jsou okraje polí, se selektivně připravují na kolonizaci rostlin a živočichů, zatímco obrábění osázených ploch pokračuje jako obvykle. Lány osázené rostlinami poskytují hojnost včelám a motýlům a semena přitahují ptactvo. Hromady suchého dřeva jsou pokrmem pro houby a bakterie a zároveň poskytují přístřeší pro brouky, myši a ježky. Hnízdní budky a bidla vábí polní ptactvo, aby osídlilo pole. Farmy vítají návštěvníky, protože je to pro ně příležitost ukázat, že ochrana přírody a produktivní zemědělství mohou jít ruku v ruce.

Pro více informací navštivte:

Síť farem

Zjistěte více o Síti farem, partnerství BASF, které pracuje pro udržitelné zemědělství v Evropě. Dokument vám poskytne detailnější pohled na jeden ze souvisejících projektů.

93716833

Moderní technologická řešení pro boj proti hladu

Sowing the seeds of the Second Green Revolution

Sharing knowledge and improving lives