Česká republika
Média

Začátek konce líbajícího brouka

Behind adult's hand hiding child

Společnost BASF se ve spolupráci s argentinským ministerstvem zdravotnictví zavázala k boji s dlouho přehlíženou tropickou Chagasovou chorobou.

Přezdívka „líbající brouk“ zní docela neškodně, ale ve skutečnosti jde o hmyz, jehož kousnutí může být velmi nebezpečné, ne-li smrtící. To proto, že je hostitelem parazita, který způsobuje Chagasovu chorobu, onemocnění, které začíná otokem víček, horečkou a únavou, ale může vést k podvýživě, srdečnímu onemocnění a dokonce k selhání srdce. Choroba je považována za nemoc chudých, ale už byl zaznamenán značný počet případů také v Evropě a ve Spojených státech, způsobených cestováním a krevními transfuzemi.

Triatoma infestans – jak zní oficiální vědecký název hmyzu – je endemický v mnoha oblastech Latinské Ameriky, kde je také známý jako Vinchuca. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že asi 8 milionů místních obyvatel jím bylo pokousáno. Jednou z takových oblastí je Chaco, provincie ve vzdáleném severovýchodě Argentiny. Zde se nachází malé město Concepción del Bermejo, které je domovem přibližně 10 000 lidí, z nichž mnozí žijí v extrémní chudobě s nedostatečným přístupem k čisté vodě, zdravotní péči, vzdělání a slušnému bydlení. Výskyt Chagasovy choroby je zde velmi vysoký mezi dospělými i dětmi, přičemž mnohé z přibližně 170 venkovských bytů a 1 900 městských domů jsou zamořené krvesajícím hmyzem, který chorobu přenáší.

Od roku 2010 se BASF Argentina podílí na místním komunitním projektu „Vamos por nuestro país“ (Pojďme za naší zemi). Ve spolupráci s Národním programem pro boj s Chagasovou chorobou argentinského ministerstva zdravotnictví projekt využívá znalostí a nejnovějších technologií BASF ke kontrole, monitorování a léčbě nemoci. „Vamos por nuestro país se liší od jiných programů, protože je citlivý k potřebám lidí postižených Chagasem. Nikdo jiný se na tyto potřeby příliš neohlíží,“ vysvětluje Marcelo Hoyos, technický a marketingový manažer společnosti BASF Solutions Pest Control a jeden z 50 dobrovolníků z různých obchodních jednotek BASF v Argentině, kteří se společně se svými rodinami stali součástí tohoto projektu. V rámci tříletého programu, který byl nyní prodloužen o další rok do července 2014 BASF Argentina nejen dodává přípravek Fendona® – insekticid, který může být bezpečně aplikován uvnitř domů – ale také poskytuje své odborné znalosti místním orgánům a obyvatelům.

Důležitou součástí programu je zvýšovat vědomosti lidí o Chagasově chorobě s cílem podpořit správné používání léčiv a insekticidů a zvýšit aktivní zapojení komunity. Byla vytvořena síť strategických partnerů, zahrnující regionální správu, městské instituce, jako jsou nemocnice a školy, a Solidagro – neziskovou organizaci specializující se na místní rozvoj. Pro obyvatele jsou pořádány vzdělávací kurzy, na kterých se dozvědí, jak ve svých domovech předejít množení nebezpečného hmyzu a kontaminaci potravin a kuchyňských pomůcek.

Za účelem monitorování projektu byl zřízen inovativní on-line systém a dochází také k výměně získaných znalostí s jinými obcemi, provinčními úřady a neziskovými organizacemi s cílem vytvořit společnou studii osvědčených postupů. Dosavadní výsledky jsou povzbudivé. Podíl infikovaných domů ve venkovských oblastech byl snížen ze 17,9 % v roce 2010 na 2,9 % napadení venkovních částí a 0 % napadení vnitřních částí v roce 2013.

Insects in a bottle

„Vamos por nuestro país” je soběstačný projekt, který díky účasti BASF může fungovat kontinuálně a s přesahem do dalších komunit a může sloužit jako vzor pro jiné programy zaměřující se na nemoci přenášené hmyzem.

Účast na tomto oceňovaném projektu má obrovský dopad, říká zaměstnanec BASF, Marcelo Hoyos. „Viděli jsme, že můžeme pomoci lidem, aby si pomohli sami, a to mě přimělo přehodnotit význam rodiny a vzdělání coby základu pro zlepšení kvality života. Ale bitva teprve začala!“

Close-up of teenagers are standing in a river

Posvítili jsme si na skrytá onemocnění

Former U. S. president Carter is watching a medical treatment of a young girl

Desítky let boje proti chorobám